Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Autolening simulatie en vergelijken: Vind de goedkoopste

Een autolening of autofinanciering is een financieringsvorm om de aankoop van een nieuwe wagen of tweedehandswagen mee te bekostigen. Met het autosalon in het achterhoofd hebben verschillende gezinnen besloten om aan autolening vergelijken te doen en op zoek te gaan naar de laagste rentevoet voor autoleningen. Welke zaken bepalen of u al dan niet beschikt over de beste autolening? En welke elementen bespreekt u idealiter met de kredietgever alvorens de autolening te ondertekenen?

Wat is een autolening?

Een autolening is een goed instrument voor zij die momenteel niet beschikken over de vereiste financiële middelen, maar op lange termijn wel perfect de aankoopprijs kunnen terugbetalen. Via een autofinanciering betaalt de kredietgever rechtstreeks de aankoopprijs aan de garage en betaalt u achteraf in schijven het aankoopbedrag aan de kredietgever terug.

Tijdens het uitvoeren van een autolening simulatie zal u rekening moeten houden met de doelstelling van de financiering. Wenst u met de na onderzoek beste autolening een nieuwe wagen aan te kopen, of daartegenover een tweedehandswagen via een garage of onderhandse verkoop? Bepaalde kredietgever staan bijvoorbeeld geen kredieten toe voor de financiering van tweedehandswagens.

Vergelijk autolening rentetarieven

AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Aankoop auto (occasie)5,09%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Aankoop auto (nieuw)4,19%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Aankoop auto (elektrisch)4,19%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden7,85%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Alle doeleinden9,99%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Aankoop auto (occasie)2,85%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Vergelijk de verschillende kenmerken van de autolening

Wie op zoek gaat via een zoekmachine naar de beste autolening of goedkoopste autolening zal wellicht bedrogen uitkomen. Vrijwel alle kredietgevers verklaren de beste en meest voordelige rentevoet voor hun autolening aan te bieden. Het vergelijken van autoleningen is niet alleen een kwestie van de rentevoet te vergelijken, maar tevens de modaliteiten van de overeenkomst.

1. Maximum te ontlenen bedrag. Het gros van de autoleningen stelt een maximum bestedingsbedrag voorop, zoals 50.000 of 75.000 EUR. Zeker wanneer u interesse heeft in een ruimere gezinswagen of luxueuzere bedrijfswagen, kan het maximum te ontlenen bedrag bepalen welke lening de beste autofinanciering is.

2. Aard van het voertuig. Zoals hierboven vermeld, wensen bepaalde kredietgevers uitsluitend nieuwe wagens via hun autolening te financieren. Geïnteresseerden in een tweedehandswagen worden doorverwezen naar de specifieke autolening voor tweedehandswagens. Op basis van een autolening simulatie blijkt dat kredietgevers een hoger tarief hanteren voor tweedehandswagens dan nieuwe wagens. De zekerheid van de kredietverstrekker is immers beperkter wanneer de wagen borg staat voor de financiering van de lening. Anderzijds zijn de geleende bedragen bij een tweedehands autolening beperkter, wat het verschil grotendeels compenseert.

3. Maximale terugbetalingstermijn. Een goede autolening simulatie vertrekt vanuit de gezinsfinanciën. Een autofinanciering is immers een verbintenis over meerdere jaren, waardoor u zeker moet zijn dat u en/of het gezin gedurende de hele looptijd van de lening de maandelijkse aflossingen kan voldoen. Naar Belgisch recht valt een autofinanciering onder de typologie van de consumentenkredieten, waardoor de maximale terugbetalingstermijn gereglementeerd wordt door het Wetboek Economisch recht. Een bescheiden tweedehands auto lening met een waarde tussen de 10.001 en 15.000 EUR kan krachtens de Belgische reglementering terugbetaald worden over een termijn van 60 maanden. Grotere of meer luxueuze wagens met een waarde boven de 37.000 EUR hebben een beperking van 240 maanden. De Belgische wetgever hoopt op die manier te vermijden dat gezinnen na het autolening vergelijken intekenen op een verbintenis die hen jarenlang achtervolgt.

4. Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Voor veel gezinnen vormt het JKP de meest doorslaggevende factor. Elke kredietgever is verplicht bij zijn autolening te vermelden hoeveel het JKP bedraagt. Dit cijfer omvat de totale kostprijs van de lening, inclusief alle kosten die aan de autolening verbonden zijn. Tijdens het uitvoeren van een autolening simulatie hoeven gezinnen zich bijgevolg niet te verdiepen in de ellelange pagina’s algemene en bijzondere voorwaarden van het krediet, maar kan men zich beperken tot het JKP voor de beste autolening.

JKP van 0% realistisch?

Is een autolening met een JKP van 0% effectief mogelijk? In principe is de rechtstreekse kost van de autolening met een JKP van 0% werkelijk 0 EUR. Zo niet, mag een autohandelaar of kredietgever niet afficheren met de slogan “autolening aan 0% JKP”. Evenwel kunnen er steeds onrechtstreekse kosten aan de autolening verbonden zijn.

Bepaalde kredietgevers vereisen bijvoorbeeld dat ingetekend wordt voor een pakket voor de wagen, met inbegrip van een autolening en omniumverzekering. Een ander praktijkvoorbeeld is de keuze tussen een aanvullende korting of JKP aan 0%. Het verlies van de rentevoet autolening aan 0% wordt verrekend in de korting die geschrapt wordt. Een autolening aan 0% JKP is dus werkelijk mogelijk, maar behoort genuanceerd te worden.

Autolening en ongeval met economisch verlies van de auto

autolening om nieuwe auto te kopen checklist

© Shutterstock – Lenen voor nieuwe auto

Veel kredietnemers vragen zich af wat er gebeurt met de autofinanciering wanneer het voorwerp van de lening teniet gaat door een schadegeval (bv. total loss/totaal verlies na ongeval). Loont het de moeite om niet te investeren in de goedkoopste autolening, dan wel in een duurdere om zo het risico van economisch verlies uit te sluiten?

Het tenietgaan van het voorwerp van de autolening heeft geen impact op het bestaan van de financieringsovereenkomst. Met andere woorden: de kredietnemer zal het openstaande saldo van de autofinanciering moeten aflossen, hetzij via de verdere maandelijkse aflossingen, hetzij in één integrale betaling. Wanneer de auto na een ongeval nog slechts een schrootwaarde zou hebben, kan beter overgeschakeld worden naar een verkoop van het wrak en bijbetaling van het openstaande saldo.

Wie het verschil tussen aankoop- en verkoopwaarde zal moeten bekostigen, wordt bepaald door het type autoverzekering dat de kredietnemer voor de autolening afsloot. Na een autolening simulatie worden kredietnemers die een nieuwe wagen kopen, aangeraden om een omniumverzekering af te sluiten. Een omniumverzekering dekt als zaakverzekering alle schade aan de wagen, zelfs de schade die door een eigen fout wordt veroorzaakt.

Ook bij tweedehandsauto’s mogelijk
Ook voor tweedehandswagens bestaat de mogelijkheid een omniumverzekering of mini-omniumverzekering af te sluiten, al zal daarbij jaarlijks moeten geanalyseerd worden of de verzekeringspremie van de omniumverzekering opweegt tegenover de resterende waarde van de tweedehandswagen. Door een omniumverzekering te nemen tijdens minstens de looptijd van de autofinanciering, vermijdt u nog geld te moeten aflossen voor een wagen die niet meer in gebruik is.

Wat als je geen omniumverzekering hebt?
Wat bij een ongeval zonder omniumverzekering? In die situatie moet teruggegrepen worden naar de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) en het aansprakelijkheidsrecht. Wanneer u niet verantwoordelijk bent voor het ongeval zal de andere bestuurder (veelal diens autoverzekering) de schade aan de wagen moeten vergoeden.

Bent u daartegenover wel verantwoordelijk voor het ongeval? Dan zal uw BA-verzekeraar de schade aan de wagen van de tegenpartij vergoeden. Voor de eigen schade, bent u zelf verantwoordelijk en zal u dus zelf moeten opdraaien voor het openstaande saldo van de autolening.

Autolening als zelfstandige

Het vergelijken van een autolening en intekenen op een autofinanciering kan als zelfstandige financieel aantrekkelijk zijn. Zelfstandigen die opteren voor een autofinanciering bij de aankoop van hun bedrijfswagen, kunnen de volledige intrest op hun lening in mindering brengen als beroepskost. Het zoeken naar de beste autolening gaat dus gepaard met het bekijken van de eigen professionele situatie.

Eenvoudigheidshalve kan men terugvallen op de aflossingstabel van de kredietgever. Deze tabel geeft een volledig overzicht van de afbetaling van het geleende kapitaal, alsook de financieringskosten. Uitsluitend de financieringskosten kunnen zonder de beperking van 75% of het forfait van 0,15 EUR in mindering worden gebracht.

Beschikt u niet over een dergelijke aflossingstabel? Dan kan u de financieringskost becijferen door het geleend kapitaal in mindering te brengen van de totale af te lossen som. Bijvoorbeeld: X leent 35.000 EUR voor de financiering van zijn nieuwe auto. Tijdens de autolening simulatie deelde de kredietgever hem mee dat hij 40.000 EUR op 5 jaar behoort af te lossen. Het totaalbedrag van de intresten bedraagt 5.000 EUR op 5 jaar, oftewel 83,33 EUR per maand. Deze intresten kunnen als zelfstandige in mindering worden gebracht als beroepskost.

Lees meer berichten gerelateerd aan autoleningen

Autolening voor tweedehandswagen

Autolening voor tweedehandswagen
Rente autolening tweedehandswagen vaak voordeliger dan rente voor nieuwe wagen: klopt dat? De meeste kredietgevers maken een onderscheid tussen geld lenen voor een tweedehandswagen en...

Lees artikel verder...

Autolening nieuwe wagen

Autolening nieuwe wagen
Autolening nieuwe wagen wint aan populariteit Na het bezichtigen van de verschillende modellen en merken van auto’s op het autosalon, besluiten jaarlijks duizenden gezinnen en...

Lees artikel verder...

Ballonkrediet als autofinanciering

Ballonkrediet als autofinanciering
Nieuwe wagen financieren met ballonkrediet? Kopers die hun nieuwe wagen of tweedehandswagen via een autolening wensen te financieren, krijgen via het internet een overvloed van...

Lees artikel verder...