Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Autolening voor tweedehandswagen

Rente autolening tweedehandswagen vaak voordeliger dan rente voor nieuwe wagen: klopt dat?
De meeste kredietgevers maken een onderscheid tussen geld lenen voor een tweedehandswagen en geld lenen voor een nieuwe wagen. Men spreekt daarbij van een autofinanciering tweedehandswagen van zodra de wagen een welbepaalde leeftijd (afhankelijk van de voorwaarden van de autolening) heeft overschreden. Gelet op de hoge kostprijs van een wagen besluiten meer individuen en koppels aan geld lenen tweedehandswagen te doen en de aankoopprijs te spreiden over verschillende maanden.

Verschillen autolening tweedehandswagen en autolening nieuwe wagen

Qua krediet technische modaliteiten bestaan er weinig verschillen tussen een autolening voor een tweedehandswagen en een autolening voor een nieuwe wagen. De kredietgever stelt de kredietnemer de aankoopprijs van de wagen ter beschikking, onder de verbintenis dat de kredietnemer periodiek een deel van het kapitaal en rente autolening weer aflost. Een autolening voor een tweedehandswagen is bijgevolg een financiële overeenkomst tussen de kredietgever en kredietnemer, buiten de verkoopovereenkomst van de wagen om.

Uit de praktijk blijkt evenwel dat de meeste professionele verkopers van tweedehandsauto’s zelf, of via een tussenpersoon, autoleningen voor tweedehandswagens verstrekken. Er kan dus een overlap bestaan tussen de verkoop en financiering van een tweedehandswagen

Het enige grote verschil inzake de financiering van een tweedehandswagen betreft de aankoopprijs. Waar een autolening voor een nieuwe wagen gepaard gaat met een hogere aankoopprijs, ligt de aankoopprijs van een tweedehandswagen lager. De maandelijkse aflossing van een tweedehandswagen zal dan ook, louter op basis van het aankoopbedrag, lager zijn.

Vergelijken we echter de rentevoet puur op eenzelfde aankoopprijs, dan zal deze rentevoet van een tweedehandswagen echter duurder uitvallen. Hoe dat komt? Meestal is dit louter het gevolg van het feit dat het leenbedrag lager uitvalt.

Autoleningen tweedehandsauto’s vergelijken

De beste autofinanciering voor een tweedehandsauto bekomt u na het vergelijken van alle individuele overeenkomsten en modaliteiten. Het is geen vaststaand gegeven dat de goedkoopste tweedehandswagen autolening onmiddellijk de meest geschikte is voor uw situatie. Een autolening tweedehandswagen vergelijken kan door de volgende punten in acht te nemen:

1. Maximale leeftijd tweedehandswagen. De meeste kredietgevers zullen voor de rente van de autolening een maximale leeftijd van de tweedehandswagen vooropstellen, zoals twee, drie of vijf jaar. Van zodra de tweedehandswagen de maximale leeftijd overstijgt, zal men moeten overschakelen naar een autofinanciering met een hoger jaarlijks kostenpercentage of behoort men verder uit te kijken naar een andere kredietgever die wel een autolening wenst toe te staan.

2. Minimum- en maximum bestedingsbedrag. Deze twee factoren bepalen de minimale en maximale som die via de autofinanciering tweedehandswagen kan ontleend worden. Kredietgevers leggen een minimum bestedingsbedrag op om te vermijden dat de kosten van het afsluiten van het krediet niet opwegen tegenover het rendement van de autolening. Anderzijds zal het niet mogelijk zijn om het maximum bestedingsbedrag te overschrijden. Ookal bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in een luxueuze oldtimer van ettelijke honderdduizenden euro’s, niet alle kredietgevers zullen een dergelijke auto via een lening tweedehandsauto wensen te financieren.

3. Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Het jaarlijks kostenpercentage biedt een overzicht van de totale kostprijs van een lening, zoals een autofinanciering. Het JKP wordt uitgedrukt als een percentage ten opzichte van de totale ontleende som. Hoe hoger het JKP, des te duurder de autolening tweedehandswagen in praktijk is. Dankzij een financieel criterium als het JKP kunnen geïnteresseerde kredietnemers eenvoudig de autolening rente tussen verschillende leningen vergelijken, zonder te twijfelen omtrent administratie-, dossier- en bijkomende kosten.

autolening om een nieuwe of tweedehandswagen te kopen en sleutels te ontvangen

© Shutterstock – Autolening voor tweedehandswagen

Als geïnteresseerde kredietnemer bent u nooit verplicht in te tekenen bij de eerste kredietgever waar u om een offerte inzake autofinanciering tweedehandswagen verzoekt. Analyseer eerst hoeveel u wenst te lenen voor de financiering van de tweedehandswagen en vraag vervolgens verschillende offertes aan. Een offerte autofinanciering tweedehandswagen is slechts bindend van zodra de kredietnemer en kredietgever per geschrift hun akkoord hebben betuigt met de rente en andere modaliteiten van de leningsovereenkomst.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken