Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Bedrijfslening: Zakelijke lening voor KMO’s en ondernemers

Bedrijfslening of niet?

Geld lenen voor de financiering van uw bedrijf? Als ondernemer heb je een aantal keuzes waarmee de financiering van bedrijfsmiddelen kunnen gebeuren. De juiste keuze hangt af van vele factoren, onder meer de situatie waarin het bedrijf zich bevindt (bijvoorbeeld in de opstartfase) en waarvoor het kapitaal moet dienen. Een bedrijfslening is immers niet altijd de beste optie, maar behoort tot de mogelijkheid in bepaalde situaties.

Een bedrijfslening of zakelijke lening is kapitaal dat afkomstig is van derden. Op de balans van een KMO valt dit onder de noemer “vreemd vermogen”. Dit kan op korte termijn zijn, maar ook op langere termijn. Vreemd vermogen houdt echter altijd in dat het kapitaal moet terugbetaald worden, en dat er ook een intrestlast zal aan verbonden zijn.

Een onderneming kan ook aankopen financieren met eigen middelen. Dat zijn gelden die voortvloeien uit winsten uit het verleden of die afkomstig zijn uit de aandelen van de onderneming die in omloop zijn. Een aandeelhouder is dan wel deels in het bezit van de onderneming wat meestal met enige zeggenschap komt.

Het aanhouden van een zekere cashflow is ook een belangrijk element waarvoor de nodige financieringsmogelijkheden bestaan. Deze cashflow is belangrijk opdat leveranciers en andere kortlopende schulden (zoals lonen of belastingen) tijdig betaald kunnen worden in afwachting tot de vorderingen van klanten geïnd kunnen worden.

Op lening.org kan je meer lezen over de financieringsmogelijkheden waarover een onderneming mogelijks kan beschikken.

Lees meer over zakelijke leningen en kredieten


bedrijfslening berekenen