Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Factoring: Snel facturen innen

Als vennootschap of zelfstandige eenmanszaak werd men wellicht al geconfronteerd met klanten die hun facturen niet of te laat betalen. Door een factoringsovereenkomst te sluiten neemt de factoringmaatschappij de hele openstaande klantenvordering(en) over, eventueel mét het risico van geen betaling of faillissement. Wat is de definitie van factoring en heeft factoring niets dan voordelen voor uw onderneming? Is het nuttig voor elke onderneming of zijn er toch nadelen aan factoring verbonden?

Wat is factoring?

Factoring, commercial finance of invoice finance is een financieringsvorm waarbij de factoringmaatschappij onmiddellijk de openstaande klantenvorderingen bevoorschot. Hierdoor kan men als bedrijf meteen beschikken over het factuurbedrag zonder de vervaldag van de factuur af te wachten. Het wordt met andere woorden eenvoudiger om de exacte cashflow in te schatten en de onderneming kan snel over liquiditeiten beschikken die er onder meer voor zorgen dat belangrijke balansratio’s zoals solvabiliteit beter worden.

Dit geld dat de onderneming ontvangt, kan bij het inschakelen van een factoringmaatschappij snel gebruikt worden om zelf openstaande facturen af te lossen of om te investeren in de uitbreiding van het bedrijf. Voor dit snel beschikken over het factuurbedrag zal de factoringmaatschappij wel een rente voor de financiering en kost voor het beheer afhouden.

Factoring of incasso?

In de praktijk verwarren veel mensen het begrip factoring met incasso. Nochtans zijn het twee verschillende werkwijzen van omgaan met klantenvorderingen. Een incassobureau wordt door een bedrijf ingeschakeld om het openstaande bedrag van één of enkele facturen te innen. Dit kan zowel gaan om openstaande facturen van particuliere klanten of bedrijven (B2B). Indien nodig wordt aangemaand dat de nodige juridische stappen zullen worden gezet indien de klant verder zou nalaten te betalen.

Bij factoring daartegenover moet men niet wachten tot de klant gedurende zekere tijd nalaat om zijn factuur te betalen. Een factoringsovereenkomst kan onmiddellijk worden afgesloten, zelfs indien de factuur nog niet is uitgeschreven. Zo gewenst, kan de factoringmaatschappij de hele facturatie en/of verdere opvolging van de uitgeschreven facturen verrichten. Factoringovereenkomsten worden in de regel ook enkel toegestaan in een B2B-relatie (niet-consumenten).

Waar factoringovereenkomst afsluiten?

Factoringovereenkomsten worden afgesloten bij factoringmaatschappijen. Dit zijn ondernemingen die professionele kredieten verstrekken o.b.v. openstaande facturen. De meeste grote Belgische kredietinstellingen zijn actief in de wereld van factoring. Denk daarbij bv. aan BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING. Een aantal bekende namen in Nederland zijn Rabobank en ABN Amro.

Wanneer is factoring nuttig?

Factoring kan in verschillende situaties wenselijk én nuttig zijn. In de eerste plaats is het mogelijk dat men als onderneming actief is binnen een sector waarbinnen klanten regelmatig betalingstermijnen overschrijden. Hierdoor kan men zelf in financiële moeilijkheden komen of geconfronteerd worden met bijkomende kosten van een laattijdige betaling.

Daarnaast kan factoring nuttig zijn indien men denkt om op korte tijdspanne snel uit te breiden of te investeren. Zo kan men denken aan o.a. investeren in nieuwe machines, de vervanging van meubilair of de aanwerving van extra personeel. Door factoring ontvangt men onmiddellijk het openstaande factuurbedrag en heeft men de mogelijkheid om meteen te investeren in de verdere groei van de onderneming. De cashflow van de onderneming blijft gezond.

Initieel was factoring vooral gericht op grote (multinationale) ondernemingen die over een zeker omzetcijfer beschikten. De voorbije jaren is factoring ook bekender geworden bij kleinere ondernemingen, waardoor ook Vlaamse KMO’s en zelfstandige particulieren de weg naar factoring vinden. De concrete voorwaarden voor factoring (o.a. minimum factuurbedrag, de mogelijkheid om losse facturen in te dienen, enz.) verschillen evenwel van factoringmaatschappij tot factoringmaatschappij.

Kosten verbonden aan factoring

Zoals hierboven verduidelijkt bij de factoring definitie, is factoring een kredietvorm of lening voor bedrijven. Factoring is bijgevolg niet gratis. In praktijk rekenen de meeste factoringbedrijven een vast percentage aan van het factuurbedrag, bijv. 5% of 6%.

Dit percentage of de factor fee dekt in het bijzonder volgende kosten:

 • Een provisie voor het beheer van de klantenvorderingen. Meer bepaald dekt deze kost het uitschrijven van de facturen, opvolgen van betalingen en – indien nodig – het aanmanen van klanten om hun factuur te betalen. De factoringmaatschappij neemt dus het debiteurenbeheer van A tot Z over.
 • Een rente voor de financiering van de klantenvorderingen. Factoring is een soort krediet of lening. Bijgevolg zal men een rente dienen te betalen voor het feit dat men sneller dan de vervaldag van de factuur over het bedrag van de factuur kan beschikken.
 • Een premie voor de verzekering tot dekking van niet-betaling of faillissement. De meeste factoringmaatschappijen bieden automatisch een verzekering aan tegen niet-betaling van debiteuren. Dit betekent dat indien een klant failliet zou gaan en men het voorgeschoten bedrag van de factoringmaatschappij zou moeten terugbetalen, men dat bedrag toch niet dient terug te betalen. Men hoeft dus niet zelf een kredietverzekering af te sluiten.

Voordelen en nadelen factoring

Kiezen voor factoring heeft verschillende voordelen:

 • Snelheid. Via factoring beschikt men onmiddellijk over het geld van de factuur, zonder de vervaldag te moeten afwachten.
 • Gemoedsrust. Via factoring hoeft men zich niet langer te druk te maken in klanten die niet of laattijdig hun factuur betalen. De factoringmaatschappij houdt de vervaldag van de factuur in het oog en neemt zo nodig verdere stappen.
 • Alternatief voor externe financiering. Door het feit dat men via factoring onmiddellijk over het openstaande factuurbedrag beschikt, dient men geen vreemd vermogen aan te trekken. Zo heeft men geen nood aan bv. een autolening, zakelijk kaskrediet of investeringskrediet. Factoring is ook een buitenkans voor ondernemingen die niet in aanmerking komen voor externe financiering of waar een bijkomend krediet niet zou worden toegestaan.
 • Overname van faillissementsrisico. Via een factoringovereenkomst kan men zich verzekeren tegen faillissement of insolvabiliteit van de klant. Indien de klant insolvabel zou zijn en de factuur niet zou kunnen betalen, ontvangt men afhankelijk van de contractuele voorwaarden van de factoring overeenkomst toch 80 of 90% van het factuurbedrag.
 • Gebruik van eigen kenmerken. Bepaalde factoringmaatschappijen maken gebruik van de huisstijl van de onderneming waarvoor ze de factuur uitschrijven. Op die manier merken klanten geen verschil tussen de facturatie door het bedrijf, dan wel de factoringmaatschappij. Toch kan men onmiddellijk over het factuurbedrag beschikken.
 • Betere inning. Factoringmaatschappijen zijn ervaren in het beheren van klantenvorderingen. Dit betekent dat facturen sneller zullen uitgeschreven worden en betalingen efficiënter opgevolgd. Finaal zorgt dit voor een betere betalingsmoraal van klanten.

Factoring heeft evenwel ook enkele nadelen:

 • Hoge(re) kostprijs. Factoringmaatschappijen rekenen een bepaald percentage aan op het factuurbedrag. Een factoringmaatschappij werkt dus niet aan een vast uurtarief, zoals bv. een incassobureau. Dit betekent dat ondanks dat de factoringmaatschappij relatief weinig werk zou hebben aan de invordering, er toch steeds een vast percentage van 5% of 6% zal verschuldigd zijn.
 • Volledige overdracht van vorderingsportefeuille. Via factoring heeft men niet de mogelijkheid om een deel van het factuurbedrag over te dragen aan de factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij neemt het hele factuurbedrag over, ongeacht of men een financiering van dergelijke omvang nodig heeft.
 • Contractsvrijheid factoringmaatschappijen. Factoringmaatschappijen zijn vrij om ondernemingen al dan niet als klant te aanvaarden. De factoring aanbieder zal steeds het risico van de afnemers nagaan. Gaat het om één grote factuur? Of bevat de portefeuille van de onderneming daartegenover verschillende kleinere factuurbedragen? Factoringmaatschappijen wensen natuurlijk ook hun risico zo beperkt mogelijk te houden.

bedrijfslening berekenen