Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

CKP en de zwarte lijst: Zo werkt het.

De zwarte lijst

Over “de zwarte lijst” heeft u wellicht al enkele verhalen gehoord. Weet u echter ook wat de doelstelling van deze lijst is en hoe de zwarte lijst werkt? Het mag duidelijk zijn dat een vermelding op de zwarte lijst vermeden moet worden. Toch is het belangrijk om te weten hoe dit precies werkt.

Het CKP (de Centrale voor Kredieten aan Particulieren)

Het CKP is een orgaan van de Nationale Bank van België. Deze verzamelt alle bestaande leningen en kredieten in een register. Elk krediet of lening die een particulier heeft aangegaan kan in deze lijst terug gevonden worden:

CKP zwarte lijst register

© Pixabay

  • Een geldreserve,
  • Een kredietkaart (of kaart bij een winkelketen),
  • Een persoonlijke lening (bijvoorbeeld een autolening),
  • Een hypothecaire lening,
  • Een verkoop op afbetaling;
  • Een financieringshuur of leasing.

Bij elke lening aanvraag die een instelling ontvangt is men wettelijk verplicht om het register bij het CKP te raadplegen. Zodoende kan de bankinstelling nagaan welke lopende kredieten of leningen een particulier al heeft. Het doel van de lijst is dan ook om er voor te zorgen dat niemand geld leent boven diens financiële mogelijkheden. Op die manier loopt de schuldenlast niet te hoog op.

Deze lijst van leningen dient om de consument te beschermen, maar biedt ook meer zekerheid aan de kredietgever. Deze weet dan immers dat de aanvrager in staat is om de lening zonder problemen terug te betalen.

Wanbetalers en de zwarte lijst

De lijst met leningen kent twee luiken: een positief luik en een negatief luik. Wanneer men in financiële problemen komt en niet meer in staat is om een lening terug te betalen zal de status in de lijst veranderen naar “wanbetaler”. Men komt dan in het negatief luik (= de zwarte lijst) terecht. Het zijn de kredietgevers die verplicht zijn om betalingsachterstanden te melden aan het CKP.

Alvorens een betalingsachterstand wordt gemeld, heeft u wel de mogelijkheid om dit recht te zetten. Dit wordt pas doorgegeven als men bijvoorbeeld een aflossing na drie maanden nog niet betaald heeft. Ook als men drie betalingstermijnen achter komt te staan, wordt daar een melding van gemaakt in het centrale register van het CKP.

Een opname in de zwarte lijst kan grote gevolgen hebben. Deze informatie blijft maximaal 10 jaar zichtbaar. Wie alle achterstallige schulden terugbetaalt, zal deze termijn zien krimpen na 1 jaar, vanaf het moment dat alle schulden werden terugbetaald.

Zwarte lijst notering voorkomen

Het mag duidelijk zijn dat men een status van wanbetaler in het centrale register te allen tijde dient te voorkomen. Een opname in de zwarte lijst kan er voor zorgen dat men in de toekomst geen nieuwe leningen meer kan aangaan.

Iedereen heeft wel eens te kampen met financiële moeilijkheden, maar het is belangrijk om pro actief te zijn. Van zodra een betalingsachterstand wordt opgemerkt, zal men de kredietnemer hiervan op de hoogte stellen en waarschuwen voor een eventuele opname op de zwarte lijst.

Het is belangrijk om dan onmiddellijk contact op te nemen met de financiële instelling en samen een oplossing te zoeken. Dit kan een specifiek afbetalingsplan zijn of een herstructurering van alle schulden. Dit zijn niet altijd prettige vooruitzichten maar een zwarte lijst notering voorkomen is dan ook heel belangrijk.

Van de zwarte lijst afgehaald worden zal enkel gebeuren na een jaar vanaf het moment dat alle openstaande schulden terugbetaald zijn. Deze periode van een jaar dient om er voor te zorgen dat men opnieuw de nodige financiële reserves kan opbouwen.

Een notering op de zwarte lijst zal overigens niet gebeuren als de openstaande schuld maximaal 25,00 euro is.

Geld lenen en op de zwarte lijst

Bij elke lening aanvraag zal een kredietgever de lijst bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) raadplegen. Indien men op de zwarte lijst staat, zal dit een toekomstige lening aanvraag bemoeilijken. In de meeste gevallen zal een aanvraag geweigerd worden en kan men dus geen geld lenen.

Het is daarom belangrijk om direct actie te ondernemen wanneer men merkt dat er betalingsmoeilijkheden zijn. Wie eigenaar is van een huis of appartement kan normaliter wel nog verder geholpen worden en misschien een bijkomende lening verkrijgen.

Toch dient men er zich bewust van te zijn dat er bijkomende voorwaarden kunnen opgelegd worden en de rentevoet hoog zal zijn. Een bijkomende lening is niet in alle gevallen een geschenk. Kredietgevers mogen hier geen reclame mee maken waardoor men best zelf actie onderneemt om de financiële situatie te bespreken met een kredietgever.

Alternatieven om geld te lenen is een minilening (met een maximum leenbedrag van 1.250,00 euro), of geld te lenen bij kennissen of familie via een onderhandse lening of toch om op zoek te gaan naar een andere financiële instelling in de hoop dat men niet te zwaar tilt aan een notering op de zwarte lijst.

Zelf de lijst raadplegen bij het CKP

Particulieren hebben enkele rechten. Zo dient men persoonlijk per brief in kennis worden gesteld indien men voor de eerste keer als wanbetaler in het bestand terecht komt. Verder heeft iedereen inzage in de gegevens die over hem/haar bekend zijn in het centrale register.

Als men de gegevens wil raadplegen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren met een recto verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager. Dit kan via mail gebeuren naar het adres ckp.ccp@nbb.be of per brief gericht aan: Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Men kan de gegevens ook online raadplegen. Hiervoor is de elektronische identiteitskaart en pincode nodig, net zoals een kaartlezer. Op nbb.be kan men inloggen en hun eigen dossier inkijken.


Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken