Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Getrouwheidspremie: wat is dat?

Wie geld heeft staan op een spaarrekening ontvangt hierop een rente. Deze rente bestaat uit twee delen: de basisrente en de getrouwheidspremie. Hoe werkt deze getrouwheidspremie? Is het nuttig? En bovenal: Loont het wel de moeite?

De getrouwheidspremie

In de media valt vaak te lezen hoeveel geld alle Belgen samen op spaarrekeningen staan hebben. Men spreekt dan vooral van recordbedragen op de spaarboekjes. Wat blijkt: Veel mensen vinden een spaarrekening belangrijk omdat het geld onmiddellijk beschikbaar is.

De getrouwheidspremie ontvangt men bovenop de basisrente indien het geld onaangeroerd op een spaarrekening blijft staan voor minstens 1 jaar. Het moment waarop het geld op de spaarrekening komt te staan is belangrijk. Op die dag wordt immers de rente voor minstens één jaar vastgeklikt.

Getrouwheidspremie uitbetaling

De getrouwheidspremie wordt vier keer per jaar uitbetaald. Verricht men dus een storting op de spaarrekening op 15 april, dan zal de getrouwheidspremie verworven zijn op 16 april in het daaropvolgende jaar en ontvangt men deze effectief op 1 juli.

spaarvarken

© Pixabay

Er zijn dus 4 uitbetalingsdagen en het zijn steeds de dagen na het verlopen van een kwartaal. De uitbetalingen van getrouwheidspremies verlopen dus telkens op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Getrouwheidspremies en afnames

Een getrouwheidspremie wordt pas verworven indien het geld minstens 1 jaar op de spaarrekening staat. Wanneer men geld afneemt dan ontvangt men enkel de basisrente tot op de dag van de afname. Maar hoe wordt de getrouwheidspremie dan berekend?

Banken zijn verplicht om gebruik te maken van het “LIFO”-principe (Last in, First out). Dit houdt in dat de afname wordt verrekend met de laatst verrichte storting(en) op de spaarrekening. Dit is in het voordeel van de spaarder.

Indien men geld wil afhalen van de spaarrekening, en de impact wil berekenen op de getrouwheidspremie, kan steeds beroep doen op de rentecalculator die beschikbaar is op de website van de bank. Deze rentecalculator is in principe verplicht.

Getrouwheidspremie optimaliseren

Naast het “LIFO”-principe is er nog een verplichte regel in het voordeel van de spaarder. Zo kan men ook 3 keer per jaar geld overschrijven naar een andere spaarrekening met behoud van de getrouwheidspremie.

Hierbij zijn wel voorwaarden aan gekoppeld. Het moet in de eerste plaats gaan om aan spaarrekening bij dezelfde bank. De spaarrekening moet bovendien ook op dezelfde naam komen te staan én de overschrijvingen moeten minstens 500 euro bedragen.

Wie aan deze voorwaarden voldoet kan met andere woorden optimaal genieten van de mogelijkheid om te sparen aan een hogere rente binnen dezelfde bankinstelling.

Tip: Zorg er bij de overschrijving dan wel voor dat het bedrag zo groot mogelijk is aangezien men slechts drie keer per jaar een overschrijving kan uitvoeren. Beter 2.000 euro dus dan de minimaal verplichte 500 euro.

De basisrente op een spaarrekening

De basisrente is de rente waarvan men kan genieten bij elke storting. Van zodra er een storting uitgevoerd werd naar de spaarrekening, zal deze vanaf de eerste dag rente opbrengen. De rente wordt weergegeven als een percentage op jaarbasis.

Op het einde van elk jaar zal de bankinstelling berekenen hoeveel interest men heeft verworven in het voorbije jaar. In tegenstelling tot de getrouwheidspremie, ontvangt men de rente dus maar eenmaal per jaar: op 1 januari.

Wijziging rentevoeten spaarrekeningen

De rente van een spaarrekening kan wijzigen. Dat is het geval voor zowel de basisrente als de getrouwheidspremie. Deze rentewijziging is afhankelijk van de marktomstandigheden.

Indien de basisrente wijzigt dan zal dit ingaan vanaf dezelfde dag, of de dag waarop de bank effectief de rente aanpast.

Bij een getrouwheidspremie is dat enigszins anders. De rentewijziging van een getrouwheidspremie zal enkel van toepassing zijn bij nieuwe stortingen of wanneer een nieuwe periode start.

Stel dat een storting van 1.000 euro wordt verricht op 2 januari wanneer een tarief van 2% getrouwheidspremie van toepassing is. Maar blijkt dat de rentestanden wijzigen naar 1,90% in maart. Op 20 april verricht men een bijkomende storting op de spaarrekening van 800 euro.
Het tarief van 2% zal nog steeds van toepassing zijn op de storting van 2.000 euro. Het nieuwe tarief zal pas van kracht gaan op 3 januari het jaar nadien.
Op de storting van 800 euro die werd verricht na de rentewijziging zal direct het nieuwe tarief van 1,90% van toepassing zijn.

Hoge getrouwheidspremie of hoge basisrente?

Bij het vergelijken van spaarrekeningen kan men opmerken dat er doorgaans twee formules worden toegepast:

  • Een spaarrekening met lage basisrente maar een hogere getrouwheidspremie;
  • Een spaarrekening met hoge basisrente maar een lagere getrouwheidspremie.

Indien men regelmatig gelden stort en afhaalt van de spaarrekening, kiest het best voor een spaarrekening met een hoge basisrente. Op die manier wordt er op dat gedeelte toch minstens een basisrente verworven.
Indien men spaargelden minstens 1 jaar kan aanhouden, kiest het best voor een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie. Indien met zekerheid geweten is dat het geld zeker 1 jaar niet gebruikt zal worden zal op die manier toch een hogere totale interest kunnen verwerven dankzij de hogere getrouwheidspremie.

Wie regelmatig de tijd neemt om spaarrekeningen te vergelijken en zijn budget regelmatig opmaakt zal merken dat het de moeite loont om daarmee bezig te zijn. Een goede planning en budget zorgen er dan immers ook voor dat er een hoger rendement op spaargeld kan bekomen worden.

Waarop letten bij vergelijken spaarrekeningen?

Bij het vergelijken van spaarrekeningen is het in eerste instantie belangrijk dat men weet hoe lang deze gelden op een spaarrekening blijven staan. Wie van plan is om binnen het jaar een auto te kopen, zal een andere spaarrekening nodig hebben dan iemand die nog 3 jaar verder kan alvorens een nieuwe aankoop zal moeten gebeuren.
Hieronder enkele belangrijke aspecten waarmee men rekening zal moeten houden bij het kiezen van een spaarrekening.

Basisrente. Indien men op voorhand weet dat het spaargeld zal worden opgevraagd om een aankoop te financieren kiest beter voor een spaarrekening met een hoge basisrente. Dat is ook het geval indien men regelmatig van de spaarrekening gebruik maakt om bijvoorbeeld de maand te overbruggen.

Getrouwheidspremie. Indien het spaargeld minstens 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijft staan kiest het best voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie. In combinatie met de basisrente kan dit voor een hoger rendement zorgen.

Gereglementeerde spaarrekening. Een gereglementeerde spaarrekening is tot op een bepaalde grens vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven deze grens wordt er slechts 15% roerende voorheffing betaald.
Een niet-gereglementeerde spaarrekening is niet vrijgesteld van roerende voorheffing. Er wordt onmiddellijk na het verwerven van de interest 30% roerende voorheffing ingehouden. Dit is natuurlijk nadelig voor uw uiteindelijk rendement waardoor goed vergelijken van spaarrekeningen belangrijk is.

Bijkomende kosten. Doorgaans worden er geen kosten aangerekend door de bank voor het uitvoeren van transacties of het houden van de spaarrekening. Toch leest men dit best nog even na in de algemene voorwaarden van de spaarrekening in kwestie.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken