Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Hoeveel kan ik lenen?

“Hoeveel geld kan ik lenen” is vaak de eerste vraag die gesteld wordt wanneer iemand een huis of andere grote aankoop wil verrichten, zoals het kopen van een auto. Zo’n aankoop is steeds een grote stap. Als individu of gezin besluit men immers bij een andere partij tijdelijk geld te lenen om op die manier de aankoop te kunnen doen. Het is dan ook belangrijk te bepalen hoeveel men in praktijk kan besteden aan deze aankoop. Vandaar dat kredietnemers zich vaak vooraf afvragen “wat kan ik lenen” en “hoeveel kan ik lenen?”.
Pas wanneer men een antwoord heeft op deze vraag kan men berekenen welke maandlasten men daarbij behoort te dragen. Hoe achterhaalt men de beste lening zonder met verdoken addertjes onder het gras geconfronteerd te worden?

Berekenen hoeveel kan ik lenen

Een eerste belangrijke stap is achterhalen over welk budget men beschikt om de lening te financieren. Als gezin zal men daarbij zowel het eigen inkomen als het inkomen van de partner (en eventueel volwassen inwonende gezinsleden) in aanmerking kunnen nemen. Met andere woorden: naarmate men met meer financieel actieve gezinsleden samenwoont, zal het bestedingsbudget en dus ook het maximale kredietbedrag toenemen. Vergeet ook andere vaste inkomsten zoals kindergeld en inkomende onderhoudsbijdragen niet mee te nemen tijdens de berekening.

Aan de andere zijde dient men op te lijsten hoeveel vaste uitgaven men momenteel heeft lopen. Heeft u momenteel al een autolening of renovatielening lopen? Heeft u kinderen die niet in het gezin wonen, maar waarvoor u onderhoudsbijdragen betaalt? Hou er rekening mee dat de kredietgever de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) zal raadplegen om na te gaan of men nog lopende kredieten heeft dan wel een betalingsachterstand uit het verleden. Wanneer men alle inkomsten en uitgaven met elkaar vergeleken heeft, krijgt men het bedrag van het netto gezinsinkomen.

Een tweede punt van impact is het bedrag van eigen inbreng (spaargeld). Dit bedrag doelt op het bedrag dat men voor de aankoop zelf zal dragen en bijgevolg geen impact zal hebben op de maandlasten die men zou berekenen. Zeker voor het doen van grote investeringen zoals een hypothecaire lening vereisen kredietgevers dat een kredietnemer zelf een gedeelte van het kapitaal inbrengt.
Door de financiële en economische crisis van 2007-2008 zijn kredietgevers terughoudender geworden om meer geld te lenen dan de werkelijke waarde van het onroerend goed. Zonder eigen inbreng of appeltje voor de dorst zal men wellicht geen lening ontvangen of enkel een lening tegen een hogere rentevoet. Lees hier meer over de rentevoeten bij leningen »

Een derde element betreft de looptijd van de lening. In principe kunnen de kredietgever en kredietnemer vrij de looptijd van de lening overeenkomen, op voorwaarde dat men de maxima inzake het consumentenkrediet en de hypothecaire lening naleeft. Bij het vergelijken van de hypotheekrente zal men in het achterhoofd moeten houden dat de maximale looptijd van de hypotheek steeds is vastgelegd op 30 jaar. In se kan men als kredietnemer besluiten de hypotheek sneller af te lossen, zoals op 15, 20 of 25 jaar. Een hypothecaire lening dient evenwel minstens een looptijd van 10 jaar te hebben om fiscaal interessant te zijn.

Zoals hierboven verduidelijkt, gelden deze beperkingen niet voor consumentenkredieten. Kredietnemers geïnteresseerd in een persoonlijke lening simulatie zullen rekening moeten houden met de maximale terugbetalingstermijn zoals vermeld bij de persoonlijke lening. Naarmate men de lening zou spreiden over een lange termijn, zal het bedrag van hoeveel kan ik lenen toenemen. Door een hypothecaire lening van 20 jaar te spreiden over 30 jaar kan men het maximum kredietbedrag ongeveer met 1/3de doen toenemen. Vergeet echter niet dat naarmate men de lening spreidt over een langere looptijd, dat ook de totale rente zal toenemen. De werkelijke kostprijs van de lening zal dus mee stijgen.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken

Tips en aanbevelingen voor beste lening

Afsluiten van nevenproducten. Kredietgevers gaan gretig om met bijkomende kortingen wanneer een kredietnemer besluit om bepaalde nevenproducten af te nemen. In de praktijk kan men daarbij denken aan een schuldsaldoverzekering of gezinsverzekering (familiale verzekering). Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar zullen in de praktijk wel in combinatie met een (hypothecaire) lening worden aangeboden.

Kredietgevers die een lening wensen af te sluiten bij een bank zullen ook op de kostprijs van de lening kunnen besparen door financiële producten over te brengen naar de bank (spaarrekeningen, beleggingen, obligaties, etc.). Lees in elk geval de kleine lettertjes alvorens een kredietovereenkomst te ondertekenen. Zo kan het zijn dat de men een rentekorting van 0,50% ontvangt wanneer men bij de kredietgever ook een schuldsaldoverzekering afsluit. De schuldsaldoverzekering bij de kredietgever kan evenwel duizenden euro’s duurder zijn dan de schuldsaldoverzekering van een concurrent. Hypothecaire leningen vergelijken is niet eenvoudig en vergt vaak wat moeite, maar loont op termijn zeker.

Vast of variabel karakter van de lening. In de praktijk merkt men dat bepaalde kredietgevers een hoger bedrag van hoeveel kan ik lenen toestaan indien men intekent op een lening met een variabel karakter. Een rentevoet die gelijk blijft gedurende de hele looptijd van de lening, dan wel gedurende een groot deel daarvan, is voor de kredietgever financieel minder interessant, aangezien een wijziging op de markt geen impact zal hebben op het rendement van de kredietgever.

De meest voorkomende rentevoeten inzake hypothecaire leningen zijn de 1/1/1 (de jaarlijks variabele), de 3/3/3 (de rentevoet wordt om de 3 jaar herzien), de 5/5/5 (de rentevoet wordt om de 5 jaar herzien), de 10/5/5 (de rentevoet wordt een eerste keer herzien na 10 jaar en vervolgens om de 5 jaar) en de vaste rentevoet.

Bijkomende kosten maandlasten berekenen

Woning icoon op post-itWanneer men bij een kredietgever aan hypotheek berekenen doet, is het belangrijk te onthouden dat geld lenen vaak gecombineerd gaat met bijkomende kosten. Zeker tussen een persoonlijke lening en hypothecaire lening zijn er grote verschillen, aangezien men bij de aankoop van een woning aanschaf- en registratiekosten betaalt.

1. (Persoonlijke) lening: bij een een consumentenkrediet is de kredietgever verplicht het jaarlijks kostenpercentage of JKP te vermelden. Het JKP drukt op basis van een percentage uit hoeveel bijkomende kosten aan het krediet verbonden zijn. Bij een persoonlijke lening of autolening kan de kredietgever met andere woorden geen bijkomende kosten opleggen indien ze niet in het JKP opgenomen zijn.

Opgelet: de beperking van bijkomende kosten geldt uitsluitend voor de kredietkosten. De kredietgever kan steeds bepaalde kosten verbonden aan de kredietovereenkomst opleggen, zoals kosten van niet-verplichte verzekeringen, kosten bij wanbetaling (bv. interesten), wederbeleggingsvergoedingen (indien het krediet vervroegd zou worden terugbetaald) en het ereloon van een notaris. Ook de kosten verbonden aan een persoonlijke borgstelling kunnen de kostprijs van een persoonlijke lening verhogen.

2. Hypothecaire lening: bij een onderhandse aankoop van een woning zijn er drie grote types van bijkomende kosten, zijnde de registratierechten (i), het ereloon van de notaris (ii) en de aktekosten (iii). Voor een woning in het Vlaams Gewest betaalt men bij aankoop van een woning of grond 10% registratierechten. Dit percentage kan worden verlaagd tot 5% indien de woning een kadastraal inkomen (KI) heeft van minder dan 745 EUR en bijgevolg in aanmerking komt voor het zogenaamde “klein beschrijf”.

Bij de aankoop van de woning zal men steeds langs de notaris moeten gaan voor de nodige aktes. Een notaris rekent voor deze handelingen een ereloon (inclusief 21% BTW) aan. De erelonen van een notaris worden van overheidswege bepaald, waardoor er geen onderscheid bestaat tussen de ereloonkosten van notaris X tegenover notaris Y. Tot slot zijn er de kosten van de akte en additionele kosten, zoals kadastrale uittreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften, en fiscale en stedenbouwkundige opzoekingen. Het bedrag van de aktekosten schommelt doorgaans tussen de 800 en 1.100 EUR.

Simulatie bijkomende kosten ereloon notaris

Zoals hierboven verduidelijkt, verloopt de bepaling van het ereloon van de notaris volgens barema’s van de overheid. Per schijf betaalt met een vast percentage. Het percentage van de erelonen van de notaris verlaagt naarmate de woning een hogere aankoopprijs heeft. Een logisch principe, aangezien de handelingen van de notaris in beginsel niet verschillend zijn voor een woning in de middenklasse tegenover de hoogste prijsklasse.

De percentages van overheidswege bedragen:

  • 0 – 7.500 EUR: 4,56%
  • 7.501 – 17.500 EUR: 2,85%
  • 17.501 – 30.000 EUR: 2,28%
  • 30.001 – 45.495 EUR: 1,71%
  • 45.496 – 64.095 EUR: 1,14%
  • 64.096 – 250.095 EUR: 0,57%
  • > 250.096 EUR: 0,057%

Voor een hypotheek van 200.000 EUR berekenen resulteert dit in:

berekening ereloon bij aankoop huis

Voorbeeld berekening ereloon notaris bij aankoop woning

Hoeveel geld lenen?

Om te weten hoeveel geld u uiteindelijk kan lenen, zult u rekening moeten houden met zowel (netto) inkomsten als uitgaven. Het beheren van een maandelijks budget of huishoudboekje helpt u hier zeker bij om een overzicht van al uw uitgaven te kennen. Onder uitgaven worden ook andere leningen verstaan. Een bestaande autolening of terugbetaling van een geldreserve vallen hier dus ook onder. De bank of instellingen waarbij u een lening aanvraag indient zal dit ook nagaan bij de Centrale voor kredieten aan particulieren, hier zal ze dus automatisch rekening mee houden.

Het bedrag dat overblijft kan u gebruiken om uw maximale leencapaciteit te berekenen. Doorgaans wordt de tip meegegeven om een derde van dit bedrag te aanzien als de maximum terugbetalingscapaciteit u heeft. Zeker de maandelijkse aflossing voor de terugbetaling van uw hypothecair krediet overschrijdt best deze 1/3-regel niet. Een alleenstaande heeft gemiddeld ongeveer 1.000 euro per maand nodig om rond te kunnen komen.

Het uiteindelijke bedrag dat u zal kunnen lenen hangt af van bank tot bank: zij hanteren elk hun eigen methodes om deze berekening te maken. Zorg er vooral voor dat er voldoende geld op de rekening blijft staan na de maandelijkse terugbetaling om rond te komen met het resterende inkomen.

Leencapaciteit berekenen

Vul onderstaande gegevens in om te weten te komen hoeveel geld u kan lenen.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken