Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Jaarlijks kostenpercentage daalt per 1 juni 2016

Op 1 juni 2016 vinden er enkele wijzigingen plaats binnen het maximale jaarlijks kostenpercentage (JKP) bij leningen op afbetaling en verkopen op afbetaling. Wie aan rente berekenen zou doen, zal merken dat het JKP voor een lening op afbetaling en verkoop op afbetaling tussen de 1.250 EUR en 5.000 EUR daalt van 13,50 naar 12,50%. Ook inzake de financieringshuur vindt een wijziging plaats: het maximale JKP voor een financieringshuur tussen de 1.250 EUR en 5.000 EUR daalt van 9,50 naar 8,50%. Voor het overige vinden er geen wijzigingen van het JKP plaats.

Wat is het jaarlijks kostenpercentage?

Een krediet vergelijken is niet altijd een even eenvoudige opdracht. Zeker wanneer men rentestanden van verschillende kredietgevers wenst te vergelijken, zal men ontdekken dat leningen allesbehalve transparant zijn. Om het voor potentiële kredietnemers eenvoudiger te maken de verschillende kredieten met elkaar te vergelijken, heeft de wetgever ervoor geopteerd een vergelijkbaar kenmerk te ontworpen: het JKP. De tarieven van consumentenkredieten worden uitgedrukt als JKP. De overheid legt tevens de maximale tarieven vast.

Wanneer men dus de rentestanden van een autolening of verbouwingslening zou berekenen, is de kredietgever verplicht hierbij het JKP te vermelden. Het JKP verwijst naar de totale kostprijs van de lening, inclusief rentestand én bijkomende kosten. Een kredietgever kan naast dit JKP geen bijkomende kosten verbonden aan het krediet aanrekenen. Het JKP wordt in de praktijk steeds uitgedrukt als een procent op jaarbasis. Een daling JKP is steeds een positieve evolutie voor de kredietnemer, aangezien dit betekent dat de totale kostprijs van de lening daalt.

Daling jaarlijks kostenpercentage per 1 juni 2016

Zoals hierboven verduidelijkt, vindt er per 1 juni 2016 een wijziging plaats binnen het maximale JKP van de schaal meer dan 1.250 EUR tot 5.000 EUR. De daling van het JKP is een gevolg van een daling van index B van het hypothecair krediet met 0,77 procentpunten in maart 2016 in vergelijking met de vorige wijziging in 2012. Aangezien de overige referentie-indexen niet met minstens 0,75 procentpunten wijzigden, verandert er ook niets binnen het maximum JKP van de andere schalen.

Opgelet: De nieuwe maxima worden enkel toegepast op nieuwe kredieten en de lopende contracten met een veranderlijke rentevoet (zoals bijvoorbeeld de geldreserve). Lopende contracten zullen hier niet beïnvloed worden: Bij persoonlijke leningen worden immers alle voorwaarden op voorhand bepaald, bij het ondertekenen van het contract.

Een vraag bij de rente berekenen zou kunnen zijn waarom de wijzigingen pas per 1 juni 2016 effect hebben? Op basis van de toepasselijke regelgeving hebben de nieuwe referentie-index, referentievoeten en JKP’s uitwerking vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de bekendmaking. Aangezien de daling van index B van het hypothecair krediet plaats had in maart 2016, zal de wijziging voor het eerst uitwerking hebben op 1 juni 2016.

Overzicht jaarlijks kostenpercentage berekenen

Afhankelijk van de kredietvorm en het totaal ontleende bedrag zijn er verschillende maxima JKP van toepassing. Ter verduidelijking biedt onder vermeld schema een praktisch overzicht van de JKP’s die van toepassing zijn sinds 1 december 2015:

Tabel JKP consumentenkredieten

Tabel JKP consumentenkredieten

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken