Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Welke kosten zijn er bij een lening?

Aan welke kosten kan u zich verwachten bij een lening?

Wie denkt aan een lening aanvragen zal verschillende leningen en rentes met elkaar vergelijken. Leningen vergelijken is evenwel meer dan alleen het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vergelijken. Voor een goede lening berekening moet men ook rekening houden met bijkomende, verborgen kosten.

Kosten bij leningen

Het jaarlijks kostenpercentage als grootste kost bij lening vergelijken
Elke kredietgever is verplicht het JKP bij haar lening te vermelden, ongeacht of men een lening op afbetaling, hypothecaire lening of doorlopend krediet aanbiedt. Het JKP weerspiegelt de totale kostprijs van de lening op jaarbasis. Naast de rente die men voor het ter beschikking gestelde geld aanrekent, zal dit JKP ook alle andere kosten zoals dossier- en administratiekosten omsluiten. In principe mag de kredietgever geen bijkomende kosten voor het krediet doorrekenen.

De wetgever heeft geopteerd om de hypotheek kosten en lening kosten via het JKP te beperken. Er mogen door de kredietgever geen JKP’s aangerekend worden die het maximale JKP voor het type krediet overschrijden. Afhankelijk van het type lening en het ontleende bedrag, gelden er verschillende maxima. Voor een verkoop op afbetaling en een lening op afbetaling gelden de volgende maxima:

  • < 1.250 EUR: 18,50%;
  • 1.250 – < 5.000 EUR: 13,50%;
  • > 5.000 EUR: 10%.

Blijkt tijdens het lening aanvragen de kredietgever een hoger JKP aan te rekenen dan het wettelijk maximum? In deze hypothese heeft de consument van rechtswege recht op een volledige kwijtschelding van de aangerekende kosten van het krediet.

Dankzij het JKP kan men als kandidaat-kredietnemer zelf een simulatie bij verschillende kredietgevers uitvoeren en de kredietgever met de laagste kosten achterhalen. Naast het JKP is de kredietgever wettelijk verplicht de totale kostprijs van de lening in euro te vermelden. Deze kostprijs is het verschil tussen het ontleende bedrag en het bedrag dat men behoort terugbetaald te hebben aan het einde van de lening.

Bijkomende kosten tijdens een lening berekening

Vaak wordt er in een kredietovereenkomst offerte een kostenpost “dossierkosten en administratiekosten” opgenomen. Kan een kredietgever tijdens een lening simulatie hiervoor bijkomende kosten aanrekenen?

Het JKP omvat het geheel van kosten en intresten die aan het krediet gebonden zijn. Een dossierkost of administratiekost is een kost rechtstreeks verbonden aan de lening, en kan dus in principe niet als bijkomende kost worden vermeld. Wel bestaat de mogelijkheid dat de kredietgever tijdens een krediet simulatie een opdeling maakt tussen de rente lening, dossierkosten en administratiekosten lening, en nog additionele kosten los van de lening. Onderaan de kredietovereenkomst offerte behoort evenwel verplicht het totale kostenpercentage vermeld te worden.

Kosten die niet gelieerd zijn aan het krediet kunnen wel nog als afzonderlijke kost worden opgenomen door de kredietgever. Een bijkomende verzekering zoals een schuldsaldoverzekering bij een hypothecaire lening is een voorbeeld van een bijkomende kost die niet in het JKP behoort opgenomen te worden. De kostprijs van een schuldsaldoverzekering of levensverzekering is immers afhankelijk van kredietnemer tot kredietnemer, waardoor er geen uniform bedrag kan vermeld worden.

kosten leningen vergelijken met grafieken op tablet

© Shutterstock

Ook de notariskosten van de lening hoeven niet expliciet te worden vermeld. De notariskosten van een lening verwijzen evenwel naar de financiële vergoeding van de notaris voor het opmaken van een akte of verstrekken van juridisch advies. Eventueel verschuldigde registratierechten zijn wel kosten van de lening en behoren door de kredietgever bij een krediet simulatie in het JKP te worden opgenomen.

In de praktijk blijken de meeste kredietgevers en kredietkaartgevers hun winst te maken door kosten aan te rekenen wanneer de lening rente niet tijdig wordt afgelost. Een kredietovereenkomst zal steeds de termijn vermelden waarbinnen de maandelijkse aflossingen en rente behoren voldaan te worden. Een kredietnemer die niet tijdig deze maandelijkse aflossing verricht, kijkt aan tegen hoge kosten van herinneringen, invorderingskosten en nalatigheidsintresten.

Tot slot beschikken de meeste grootwarenhuizen en supermarktketens ook over een eigen kredietkaart, betaalkaart of betaalrekening. Dergelijke betaalinstrumenten staan los van de kredietovereenkomst sensu stricto, waardoor kredietgevers ook met de kostprijs van deze betaalmiddelen kunnen spelen om hun winst te verhogen. Lees meer over de gevaren van kredietkaarten van winkelketens.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken

Onderhandelen met kredietgever over bijkomende kosten

Wie denkt tijdens een lening simulatie de meest voordelige rente denkt ontdekt te hebben, zal graag met deze kredietgever in zee wensen te gaan. Mogelijks is de rente van de kredietgever zeer aantrekkelijk, maar staan er in de algemene of bijzondere voorwaarden van de kredietovereenkomst bepaalde kosten die u liever geschrapt ziet. Bestaat er een mogelijkheid om met de kredietgever te onderhandelen over de bijkomende kosten?

Een kredietovereenkomst of hypotheek is een overeenkomst op basis van wilsovereenstemming. De kredietovereenkomst zal pas tot stand komen wanneer beide partijen het eens zijn de voorwaarden van de kredietovereenkomst. Vragen staat vrij. Als kandidaat-kredietnemer kan u dus steeds met de volgens u goedkoopste kredietgever onderhandelen over bepaalde kosten.

Zeker wanneer u over bepaalde financiële activa beschikt die u kan overbrengen naar de financiële instelling, zal de financiële instelling wellicht geneigd zijn als tegemoetkoming de bijkomende kosten te schrappen of een interessantere rentevoet aanbieden. Idem kan u tientallen of honderden euro’s besparen door bij een persoonlijke lening of hypothecaire lening een bijkomende verzekering af te sluiten. Mogelijk neemt de kredietgever daardoor de notariskosten lening of kosten van de hypotheek voor haar rekening. Het is alvast de moeite om hierover te onderhandelen.

Een zichtrekening openen en daarop uw loon laten storten, een brandverzekering en/of een schuldsaldoverzekering zijn de meest voorkomende producten die aan de voorwaarden van een lening gekoppeld worden. Deze zogenaamde koppelverkoop staat wel al enige tijd tot discussie omdat het als consument moeilijk is om echt leningen met elkaar te vergelijken.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken