Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Doorlopend krediet vergelijken

Wat is een doorlopend krediet?
Het is belangrijk te begrijpen op wat het concept doorlopend krediet slaat vooraleer men zich de vraag “hoeveel kan ik lenen doorlopend krediet” kan stellen. Een doorlopend krediet is een kredietvorm waarbij kapitaal ter beschikking wordt gesteld dat men in één of meerdere keren kan opnemen. Door diverse omstandigheden kan men genoodzaakt zijn onverwacht geld te lenen, zoals bijvoorbeeld een wasmachine die het laat afweten, een wagen die een dringende herstelling moet ondergaan, etc. Een doorlopend krediet is bijgevolg enorm flexibel en speelt in op de behoeften van de kredietnemer.

Aan een doorlopend krediet wordt steeds een maximumkrediet gekoppeld, de zogenaamde kredietlimiet, zoals 10.000 EUR of 25.000 EUR. De kredietnemer kan op basis van tijdelijke noden besluiten extra geld op te nemen. Het terugbetalen van het doorlopend krediet gebeurt op eigen tempo, rekening houdend met de voorwaarden die de kredietgever en kredietnemer vooraf zijn overeengekomen. Bij het doorlopend krediet vergelijken zal men dus onder andere de kredietlimiet tussen de verschillende kredietgevers met elkaar moeten vergelijken.

Doorlopend krediet vergelijken met lening op afbetaling

Het doorlopend krediet en de lening op afbetaling werken volgens een verschillend principe. Kenmerkend voor een lening op afbetaling is dat de kredietnemer vooraf aangeeft hoeveel hij wenst te lenen en hoelang hij erover zal doen vooraleer het hele kredietbedrag en de rente terugbetaald is.

Bepaalde leningen op afbetaling worden ook toegestaan voor een welbepaald doel, zoals een autolening, verbouwingslening of groene lening. Het zal dus niet mogelijk zijn om in de praktijk het ontleende geldbedrag te besteden aan andere uitgaven dan het vooraf overeengekomen doel.

Bij een doorlopend krediet daartegenover zijn de kredietgever en kredietnemer nooit vooraf zeker welk geldbedrag zal worden ontleend. De kredietnemer krijgt de mogelijkheid om binnen de maximale kredietlimiet zelf te kiezen welk bedrag hij wanneer wenst te ontlenen. Men betaalt dus uitsluitend een rente doorlopend krediet gedurende de periode dat de kredietnemer geld van het doorlopend krediet heeft opgenomen.

Heeft men gedurende een bepaalde periode geen onverwachte kosten? Dan blijft het doorlopend krediet onaangetast. Daarenboven hoeft men via een doorlopend krediet geen verantwoording af te leggen voor de uitgaven die men wenst te doen. Een kredietnemer zou daardoor in se het doorlopend krediet zelfs kunnen benutten voor een bezoek aan de bakker of supermarkt.

Vergelijk doorlopende kredieten en persoonlijke leningen

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo cetelem leningen€ 1.250€ 3.000Doorlopend krediet12,50%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Lening op afbetaling8,25%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Lening op afbetaling7,85%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Lening op afbetaling5,49%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Lening op afbetaling4,90%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 500€ 10.000Doorlopend krediet13,50%Gratis aanvraag
logo cetelem leningen€ 1.200€ 75.000Lening op afbetaling4,99%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 5.500€ 15.000Doorlopend krediet9,50%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Lening op afbetaling9,99%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Crowdfunding lening4,70%Gratis aanvraag
(*) Representatief voorbeeld: Kredietopening onbepaalde duur van 2.000 euro, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 9,50% (variabel jaarlijkse debetrente : 9,50%) + eventueel kosten kaart (vaste prijs of % van het openstaande saldo). Vraag een exacte berekening bij een van bovenstaande partijen.
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Voordelen en nadelen doorlopend krediet

Als voordelen van het doorlopend krediet kunnen opgemerkt worden:
1. Flexibiliteit. Met de geldreserve of het doorlopend krediet kan men geld ontlenen op de momenten dat men het effectief nodig heeft. U betaalt uitsluitend rente doorlopend krediet gedurende de dagen/weken dat u geld hebt opgenomen. Via een doorlopend krediet heeft men dus steeds een extra zekerheid achter de hand.

2. Eenvoud. Bij het vergelijken van een doorlopend krediet met andere kredietvormen blijkt dat een kredietopening enorm eenvoudig functioneert. Via een doorlopend krediet hoeft men geen verschillende kredieten af te sluiten, maar kan men geld opnemen en aflossen binnen hetzelfde krediet. In principe zal de kredietopening onbeperkt in tijd functioneren. Op basis van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de kredietgever kan men evenwel verplicht zijn om binnen periode X (bv. elke 5 jaar) het hele kredietbedrag afgelost te hebben.

Door de flexibiliteit heeft het doorlopend krediet ook enkele nadelen, waardoor men nuchter moet nadenken of een doorlopend krediet wel aanbevolen is, en zo ja voor welk bedrag er middels een doorlopend krediet kan geleend worden:

laptop en kindle1. Geen externe druk tot terugbetaling. Via een doorlopend krediet zal men nooit aangespoord worden om het kredietbedrag terug te betalen. Bij een doorlopend krediet heeft men dus de volledige vrijheid en kan men de terugbetaling maand na maand uitstellen. Via een lening op afbetaling wordt men gedwongen periodiek een deeltje kapitaal en rente terug te betalen.

Stelt u vast dat u in een negatieve spiraal bent beland? Informeer bij de kredietgever om het doorlopend krediet stop te zetten en het ontleend bedrag om te zetten in een lening op afbetaling.

2. Rente doorlopend krediet. Men betaalt bij een doorlopend krediet rente gedurende de dagen/weken dat men geld opneemt van de kredietrekening. Aangezien de kredietgever geen zekerheid heeft van de rente die hij voor het doorlopend krediet zal ontvangen, ligt de standaardrente van het doorlopend krediet hoger dan deze voor de lening op afbetaling of de hypothecaire lening.
Ook bij een doorlopend krediet is de kredietgever verplicht de kostprijs van het doorlopend krediet te vermelden onder de vorm van een jaarlijks kostenpercentage (JKP). Aangezien een doorlopend krediet vaak voor onbepaalde tijd wordt toegestaan, kan het JKP van het doorlopend krediet doorheen de tijd wijzigen, er is immers geen vaste looptijd.
De overheid heeft ter bescherming van de consument maximum JKP’s vastgesteld. Desalniettemin wordt het aanbevolen de opgenomen bedragen via het doorlopend krediet zo snel mogelijk opnieuw af te lossen.

3. Herinneringskosten en verwijlintresten. Zoals hierboven verduidelijkt, zal men krachtens de voorwaarden verplicht worden binnen een bepaalde periode het gehele ontleende bedrag af te lossen. Wanneer men dit niet doet, zal men van de kredietgever een schrijven ter herinnering ontvangen en starten de verwijlintresten te lopen. Kosten van herinnering en verwijlintresten zijn geen kredietkosten en dienen dan ook niet door de kredietgever bij het doorlopend krediet berekenen in het JKP te worden opgenomen.

Doorlopend krediet en toetsing zwarte lijst

Bij de simulatie doorlopend krediet blijken bepaalde kandidaat-kredietnemers specifiek te zoeken naar een doorlopend krediet zonder toetsing aan de zwarte lijst. Bijgevolg wensen ze een doorlopend krediet te bekomen zonder dat de kredietgever nagaat of hij/zij wel een solvabele kredietnemer is en nog geen achterstallen heeft bij andere kredietgevers. Een dergelijke transactie is in België niet mogelijk.

Wanneer een doorlopend krediet aan een particulier wordt toegestaan voor privégebruik is er sprake van een consumentenkredietovereenkomst, en is men onderworpen aan de algemene bepalingen op het consumentenkrediet. Krachtens deze bepalingen is elke kredietgever verplicht bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) (onderdeel van de Nationale Bank van België) na te gaan of de kredietnemer reeds kredieten bij een andere kredietgever heeft lopen en of er bij deze kredietgever achterstallen (na 3 maanden van wanbetaling) geregistreerd werden. Bijgevolg heeft de CKP een beschermende functie voor zowel de kredietgever als de kredietnemer.

Is er effectief sprake van geregistreerde achterstallen, dan zal de kredietnemer vermeld worden op de zwarte lijst van de CKP en zal het in de praktijk quasi onmogelijk zijn een nieuw krediet te verkrijgen. Pas wanneer men alle achterstallen bij de vorige kredietgever heeft afgelost, zullen de geregistreerde achterstallen na verloop van één jaar bij de CKP geschrapt worden.

Het heeft dus weinig nut een doorlopend krediet te berekenen en doorlopend krediet te vergelijken wanneer men elders nog achterstallen heeft lopen. Belangrijk te onthouden is dat de zwarte lijst geen strafmaatregel is, maar een instrument ter bescherming. Wanneer een kredietgever de CKP – zoals verplicht – heeft geraadpleegd maar toch besluit een krediet toe te staan, kan dit niet worden verhinderd. Een kredietovereenkomst betreft immers een overeenkomst tussen de kredietgever en de kredietnemer, zodat beide partijen vrij kunnen beschikken binnen de grenzen zoals door de wetgever vooropgesteld.