Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Kaskrediet: Eenvoudig maar duur

Wat is een kaskrediet?

Een kaskrediet kan beschouwd worden als een flexibele geldreserve die gelinkt is aan een zichtrekening bij een financiële instelling. Via een kaskrediet ontvangt men dus de mogelijkheid om in het rood te gaan en bepaalde aankopen te doen, zonder dat er in werkelijkheid voldoende beschikbaar saldo op de zichtrekening staat.

Vanuit het kenmerk flexibiliteit werd het kaskrediet in de eerste plaats opgericht voor ondernemers en kleine zelfstandigen. Kleine zelfstandigen zoals een kledingboetiek, konden via een kaskrediet seizoen na seizoen de nieuwste collectie inslaan, terwijl de oude nog in de winkelrekken hing en in principe nog niet omgezet was in vers kapitaal. Vandaag is het evenwel ook als particulier mogelijk een kaskrediet simulatie aan te vragen en vervolgens af te sluiten.

Via een geldreserve voor particulieren kan men binnen bepaalde grenzen meer geld opnemen dan vooraf op de zichtrekening werd gedeponeerd en dit ontleend bedrag vervolgens periodiek aflossen. De kredietgever en kredietnemer zullen vooraf overeenkomen hoeveel het maximum debetbedrag bedraagt.

Geld lenen via kaskrediet

Het kaskrediet werkt in se zoals een doorlopend krediet of een kredietopening. Bij beide systemen van geld lenen betaalt men uitsluitend rente van zodra men geld leent. Bij het doorlopend krediet of de kredietopening krijgt men de beschikking over een bepaalde hoeveelheid geld, bijvoorbeeld 5.000 EUR, die men vrij kan besteden. Eens de kredietnemer de volledige 5.000 EUR of een deel daarvan opneemt, is hij hij/zij verplicht het ontleend bedrag terug te betalen tegen een rente.

De kredietnemer kan vrij het geldbedrag opnemen en aflossen, mits het totale kredietbedrag van 5.000 EUR (of andere afgesproken kredietlimiet) niet overschreden wordt.

Ook bij een kaskrediet ontvangt men flexibiliteit. Bij het kaskrediet gaat het evenwel om een negatief bedrag of saldo in het rood. Zo kan de kredietnemer met het kaskrediet bijvoorbeeld tot 5.000 EUR in het rood gaan op de zichtrekening. De kredietnemer kan via het kaskrediet zoveel opnemen als hij/zij wenst, voor zover de totale 5.000 EUR niet wordt overschreden.

Tijdens een kaskrediet simulatie zal het belangrijk de verschillende maximum te debiteren bedragen te vergelijken. Zo zal kredietgever A toestaan om tot 2.500 EUR onder nul te gaan, terwijl kredietgever B een grotere flexibiliteit met pakweg 5.000 EUR onder nul toestaat.

Voordelen geld lenen via kaskrediet

Een project financieren via een geldreserve of kaskrediet heeft meerdere voordelen. Zo heeft men bij een kaskrediet:

1. Eenvoud. Via een kaskrediet hoeft men geen verschillende persoonlijke leningen of minileningen af te sluiten, maar volstaat het om één zichtrekening met een kaskrediet te openen. Vervolgens kan men bij tijdelijke financiële tekorten terugvallen op dit kaskrediet.
Wanneer men enkele weken later over opnieuw voldoende financiële middelen beschikt, lost men het openstaand saldo en de interest af waarna men bij een nieuw financiële tekort opnieuw het hele kaskrediet kan opnemen. Zo kan men het kaskrediet aanwenden voor cheques, overschrijvingen, geldafhalingen, etc.

Kaskrediet geldopname via geldautomaat2. Flexibiliteit. Bij een lening berekening zal men voornamelijk oog hebben voor de rente van de lening. Wel, bij een kaskrediet is men nooit verplicht gedurende de hele looptijd van de overeenkomst rente te betalen. Men betaalt uitsluitend rente gedurende de dagen dat de zichtrekening een negatief saldo vertoont.

3. Geen vooropgestelde terugbetalingstermijn. Waar men bij een persoonlijke lening (lening op afbetaling) steeds verplicht is vooraf de terugbetalingstermijn overeen te komen, kan een kaskrediet voor onbepaalde tijd worden afgesloten. De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de kredietgever kunnen wel vooropstellen dat gedurende een bepaalde tijd (bv. minimum 1 dag per maand) de zichtrekening van het kaskrediet een positief saldo moet vertonen.

4. Geen notaris- of registratiekosten. Een kaskrediet is in tegenstelling tot bijvoorbeeld een hypothecaire lening niet gebonden aan bijkomende formaliteiten. Van zodra de kredietgever en de kredietnemer het eens zijn omtrent het maximale debetsaldo en de verschuldigde rente bij een negatief saldo, kan het kaskrediet ter beschikking gesteld worden aan de kredietnemer.

Tarieven kaskrediet en kosten kaskrediet

De flexibiliteit van het kaskrediet heeft als nadeel dat het kaskrediet een relatief dure vorm van geld lenen is. In vergelijking met andere leningen is het rentetarief op het kaskrediet hoog. Probeer een kaskrediet dus te beperken tot de financiering van tijdelijke tekorten, en tracht maandenlange tekorten te vermijden.

Zeker wanneer u gedurende een langere tijd (> 1 maand) geld wenst te lenen, loont het de moeite een kaskrediet simulatie en minilening simulatie met elkaar te vergelijken. Door een alternatieve oplossing te vinden voor het kaskrediet, zoals tijdelijk gratis geld lenen bij ouders en/of vrienden, kan men per jaar honderden euro’s aan rente uitsparen. Meer info: De onderhandse lening.

Naast de rente van het kaskrediet kunnen kredietgevers bijkomende kosten aanrekenen. In de praktijk passen kredietgevers bij een kaskrediet de volgende kosten toe:

  • De dossierkosten. Deze kost is men als kredietnemer verschuldigd voor het aanmaken van het kaskrediet dossier. Dit bedrag wordt doorgaans forfaitair geraamd en is onafhankelijk van het maximale debetsaldo van het kaskrediet;
  • De beheerskosten. De kredietgever zal per kwartaal een kost aanrekenen voor het beheer van het kaskrediet. Deze kost is per kwartaal verschuldigd, los van het gegeven of men het kaskrediet regelmatig gebruikt heeft;
  • De kaskrediet waarborg. Bij grotere kaskredieten (> 20.000 EUR) kan de financiële instelling een bijkomende waarborg vooropstellen. Deze bijkomende waarborg kan de vorm aannemen van een pand op een juweel of bij ondernemers een pand op de handelszaak;
  • De reserveringsprovisie. Dit bedrag is men verschuldigd voor het beschikbaar houden van de financiële middelen. Doorgaans bedraagt de reserveringsprovisie 1,00% of 1,50% van het maximum te ontlenen bedrag dat gedurende een jaar niet wordt opgenomen.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken