Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Kredietkaarten vergelijken en tips om de goedkoopste te vinden

Een kredietkaart is een betaalmiddel waarmee men in bijna ieder land ter wereld zonder problemen kan betalen, geld kan afhalen en online reservaties kan plaatsen. De betalingen of geldafhalingen die men via de creditcard verricht, worden niet onmiddellijk verwerkt maar doorgaans op een vast tijdstip later die maand.

Wanneer men iets koopt via een kredietkaart, schiet de kredietkaartaanbieder met andere woorden de betaling tijdelijk voor. Zo de kredietkaartuitgever onmiddellijk het voorgeschoten bedrag kan recupereren ontstaat er geen krediet.
In het andere geval, wordt de betaling verder uitgesteld en zal men een kredietrente moeten betalen. Het gebruiken van een kredietkaart als betaalmiddel kan dus bijkomende kosten met zich meebrengen. Een kredietkaart zal steeds verbonden zijn aan een kredietkaartlimiet, ook wel “de maximale uitgavenlimiet” genoemd. Deze kredietkaartlimiet vormt een begrenzing op het bedrag dat men via de kaart kan uitgeven.

kredietkaart master card

Kredietkaart

Verschil debetkaart / kredietkaart

Twijfelt u over welke bankkaart in de winkel te gebruiken? Er bestaat wel degelijk een verschil tussen enerzijds een debetkaart of betaalkaart en anderzijds een kredietkaart. Bij een betaling of geldafhaling per debetkaart, zal het bedrag onmiddellijk van de aan de kaart gelinkte (zicht)rekening worden genomen.

Een debetkaart is in principe ook gebonden aan de Eurozone. Wie op vakantie zou vertrekken en zijn/haar debetkaart in het buitenland zou wensen te gebruiken, zal vooraf moeten nagaan of de debetkaart kan worden opengesteld voor wereldwijd gebruik.

Bij een betaling per kredietkaart wordt de betaling niet onmiddellijk verwerkt, maar worden de uitgaven kosteloos uitgesteld tot later die maand of de maand nadien. Een kredietkaart zorgt dus in se voor een continue geldreserve. Een creditcard kan daarnaast wereldwijd, en dus niet alleen binnen de Eurozone, worden gebruikt voor aankopen, geldafhalingen, reservatie van tickets of bestellingen via internet/telefoon.

Uit welke creditcard soorten kan je kiezen?

Het vinden van de beste kredietkaart is sterk afhankelijk van het doel waarvoor men de kredietkaart zou wensen te gebruiken. De volgende kredietkaarten kunnen afgesloten worden bij banken of andere kredietkaartaanbieders:

Klassieke kredietkaart: Zoals hierboven vermeld, werken alle klassieke creditcards op dezelfde wijze: een gebruiker koopt iets in een fysieke winkel of webshop zonder dat hij/zij over dat bedrag op zijn/haar zichtrekening dient te beschikken. Op een vast tijdstip elke maand vordert de kredietkaartuitgever alle voorgeschoten betalingen terug en wordt het saldo van de kredietkaart weer op nul geplaatst.

Vanaf dat moment kan men opnieuw het saldo van de kredietkaart besteden tot het maximum van de kredietkaartlimiet. Wanneer men de betaling langer zou wensen uit te stellen of spreiden doorheen de tijd, bv. omdat enkele weken nadien het vakantiegeld of de eindejaarspremie zal worden gestort, dan betaalt men een jaarlijks kostenpercentage (JKP) over het bedrag van de gespreide betaling.

. De kredietkaart met geldreserve, ookwel “revolving creditcard” genoemd, is een permanente geldreserve die gelinkt is aan een bankkaart.

Waar men in beginsel bij een geldreserve toegang krijgt tot een vooraf gecrediteerde rekening, bv. zichtrekening met een beschikbaar saldo van € 5.000, zal men nu de kredietkaart met geldreserve kunnen gebruiken om betalingen te doen of geld af te halen. De geldreserve kan doorheen de looptijd van de overeenkomst onbeperkt worden gebruikt en afgelost.

Kenmerkend voor een geldreserve is dat men nooit verplicht is om de geldreserve uit te putten. Men kan ze gebruiken in geval van nood, maar is daar nooit toe verplicht. De kredietkaart met geldreserve is dus een soort kredietkaart aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Wanneer men € 2.500 van het saldo zou opnemen, dient men dit bedrag af te lossen én daarenboven de intresten op dit bedrag. Pas wanneer het opgenomen kapitaalbedrag afgelost is, kan men dit opnieuw opnemen.

Prepaid kredietkaart. Een prepaid creditcard schiet geen geld voor, zoals een klassieke kredietkaart en kredietkaart met geldreserve wel doet, maar werkt als een prepaid herlaadkaart. Men moet eerst geld overmaken naar de kredietkaart alvorens men het kan uitgeven. De prepaid kredietkaart maakt echter wel gebruik van het Visa en Mastercard netwerk, waardoor men via de kaart kan betalen in alle fysieke winkels en webshops die een klassieke kredietkaart aanvaarden.

Aangezien men via de prepaid kredietkaart niet in het rood kan gaan, is de prepaid kredietkaart de ideale kredietkaart voor individuen zonder vaste inkomsten (bv. studenten of personen zonder beroepsinkomsten) of gezinnen die hun uitgaven onder controle dienen te houden.

Kosten bij een kredietkaart?

Zoals hierboven vermeld, is het gebruiken van een kredietkaart niet altijd gratis. Zo kunnen kredietkaartuitgevers naast een jaarlijkse bijdrage ook een vergoeding vragen voor een geldafhaling in het buitenland, of voor het terugbetalen in maandelijkse schijven. Volgende kosten kunnen verbonden zijn aan een kredietkaart en dien je rekening mee te houden bij het vergelijken van kredietkaarten:

1. Jaarlijkse kaartbijdrage. De jaarlijkse kaartbijdrage is men altijd verschuldigd, ongeacht of men de uitgaven die via de kredietkaart verricht werden wenst te spreiden in tijd. Gemiddeld bedraagt de kaartbijdrage van een kredietkaart tussen de € 5 en € 250. Naarmate de kaartlimiet hoger ligt en de kredietkaart vergezeld wordt van meer extra’s, zal de jaarlijkse kaartbijdrage hoger liggen. Bepaalde banken bieden ook een “gratis” kredietkaart aan bij opening van een bepaalde rekening of afname van een pakket.

2. Geldafhaling in binnen- of buitenland. Via een kredietkaart kan men zonder enig probleem geld uit de muur halen. Banken rekenen daarvoor een bepaald percentage aan van het afgehaalde bedrag als kost, bv. 1 of 2%. Een geldafhaling in het buitenland is daarbij duurder dan een binnenlandse geldafhaling. Financiële instellingen zullen ook steeds een minimumbedrag vooropstellen dat wordt aangerekend voor de geldafhaling per creditcard, bv. € 5.

3. Wisselprovisie. De wisselprovisie of kost voor het afhalen van geld in een andere munt komt bovenop het bedrag van de geldafhaling. Wanneer men bv. in het buitenland $ 500 zou wensen af te halen via een Belgische creditcard, zal men zowel de kost van geldafhaling in het buitenland, plus de wisselprovisie moeten betalen. De kost van het geld opnemen in een vreemde munt is ongeveer hetzelfde bedrag als een geldafhaling, bv. 1 of 2%.

4. Geld overschrijven naar een zichtrekening. Een transactie die wellicht minder zal voorvallen, maar toch nodig kan zijn wanneer men een reserve op een zichtrekening wenst aan te leggen. Met het beschikbaar saldo op deze zichtrekening kan men perfect facturen betalen, aankopen doen in de supermarkt of geld afhalen. De kost van het overschrijven geld naar een zichtrekening is circa hetzelfde bedrag als dat van een geldafhaling, bv. 1 of 2%.

5. Geld afhalen aan het loket. Steeds minder financiële instellingen bieden deze mogelijkheid aan omwille van de veiligheid van het personeel en het tijdrovend karakter. Geld afhalen aan het loket is dan ook duurder dan zelf geld afhalen aan een automaat.

6. Gespreide betaling. De kostprijs van de gespreide terugbetaling (het JKP) vormt samen met de jaarlijks kaartbijdrage de grootste bron van inkomsten van kredietkaartaanbieders. Zoals hierboven vermeld, zal in principe maandelijks het besteedde saldo van de kredietkaart verrekend worden met een zichtrekening.

Wanneer men deze terugbetaling zou wensen te spreiden in meerdere verrichtingen, zal men extra dienen te betalen. De kost van een gespreide betaling kan in België oplopen tot wel 14,5%. Het is bijgevolg aangeraden om de terugbetaling onmiddellijk de maand nadien te verrichten, of het minikrediet om te zetten in een persoonlijke lening waardoor men maximum met een JKP van 12,5% kan geconfronteerd worden (in geval van een kredietbedrag tussen de € 1.250 en € 5.000).

Het vinden van de goedkoopste kredietkaart is bijgevolg niet alleen een kwestie van de jaarlijkse kaartbijdrage vergelijken, maar daarenboven nagaan voor welke doelen men de creditcard wenst te gebruiken. Wordt de kredietkaart bijvoorbeeld nooit gebruikt om geld af te halen? Dan zijn de kosten hiervan in uw situatie niet relevant om mee op te nemen in uw kredietkaart vergelijking.

Voordelen en nadelen van een kredietkaart

Kredietkaarten hebben zowel positieve elementen als enkele beperkingen. Waarom zou men wél voor een kredietkaart opteren?

 • Betaalgemak. Een Visa card creditcard of Mastercard wordt waar dan ook ter wereld aanvaard. Dit in tegenstelling tot een gewone debetkaart die gebonden is aan de regio waarbinnen men zich bevindt. Ook veel buitenlandse webshops aanvaarden uitsluitend een kredietkaart.
 • Gratis uitgestelde betaling. Via een kredietkaart hoeft men geen stress te hebben of er nog voldoende reserve op de rekening staat. De betaling via een kredietkaart wordt kosteloos uitgesteld tot de maand daaropvolgend.
 • Mogelijkheid tot het spreiden van kosten (tegen betaling) doorheen de tijd. Via een kredietkaart kan men eenvoudig een grote aankoop spreiden doorheen de tijd, zonder daarvoor een afzonderlijke kredietovereenkomst aan te gaan. Hou daarbij wel rekening met het JKP dat bovenop het kredietbedrag komt.
 • Gratis verzekering(en). Sommige kredietkaarten bieden gratis een reisverzekering aan bij de kredietkaart, zoals een annulatieverzekering en/of reisbijstandsverzekering. Andere kaarten zorgen dan weer voor een verlengde garantie, schade- en/of diefstalverzekering.
  Opgelet: Hou er rekening mee dat men mogelijk deze verzekeringen reeds als afzonderlijk product afsloot en men daardoor in se oververzekerd is. Soms kan het aanbevolen zijn om toch beide reisverzekeringen te behouden, aangezien bv. de ene reisverzekering geografisch beperkt is of slechts een dekking biedt tot € 1.000 of € 1.500.
 • Extra voordelen. Bepaalde kredietkaarten werken samen met grote winkels zoals Brico, Q8 en Neckermann. Ook steeds meer luchtvaartmaatschappijen hebben een samenwerking opgezet met banken. Hoewel dit type van kredietkaart wellicht niet de goedkoopste kredietkaart zal zijn, kan men toch aanzienlijke kortingen scoren. Bij iedere aankoop of boeking die men via de kredietkaart verricht (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de kaart) ontvangt men miles of punten die men kan opsparen voor kortingen of cadeaus.

De beperkingen van een creditcard:

 • Bijkomende kosten. Naast de standaardkost die men wellicht jaarlijks betaalt voor het beschikken over een zicht- en spaarrekening, zal men ook rekening moeten houden met de bijkomende kredietkaartkosten. Zo zal men jaarlijks de kaartbijdrage moeten betalen en kunnen er nog intresten ontstaan door een uitgestelde betaling.
 • Duurder dan andere bankkaarten. De kredietkaart is in vergelijking met andere bankkaarten, zoals een betaalkaart of prepaid kredietkaart een dure kaart. Zo zal men bij de kredietkaart meer moeten betalen voor geld af te halen (aan het loket), geld te wisselen naar een andere divisie en geld over te schrijven naar een zichtrekening. Hou rekening met een gecumuleerde kost van bijna 5% die er kan bijkomen bij een geldafhaling van een vreemde munt in het buitenland.
 • Dure vorm van geld lenen. In vergelijking met een persoonlijke lening of geldreserve, vormt de kredietkaart een meer prijzige vorm van geld lenen. Zoals hierboven vermeld, combineren bepaalde kredietkaartaanbieders de kredietkaart en geldreserve binnen een revolving creditcard. Het voordeel van geld lenen per creditcard is dan weer wel dat men eenvoudig alles kan aflossen. Bij een persoonlijke lening zal men slechts de periodieke aflossingen kunnen doen, terwijl men bij de kredietkaart op eender welk ogenblik het openstaand saldo kan aflossen.
 • Beperkte(re) toegang. Niet alle banken staan automatisch een kredietkaart toe. Bepaalde banken stellen een minimale inkomensvereiste voorop. Op die manier trachten ze te vermijden dat personen die al in financiële moeilijkheden verkeren, nog extra worden belast via een kredietkaart.
 • Minder controle over uitgaven. De uitgaven per creditcard gaan niet onmiddellijk van de rekening, maar slechts later die maand of de maand daaropvolgend. Hou er rekening mee dat er voldoende provisie op dat tijdstip op de zichtrekening dient te staan.
 • Fraudegevoeligheid. Wanneer men de statistieken mag geloven, blijken er zich meer fraudegevallen voor te doen bij kredietkaarten dan bij klassieke betaalkaarten. Aangezien een creditcard wereldwijd kan worden gebruikt, zijn netwerken zoals Visa en Mastercard sneller doelwit van mensen met slechte bedoelingen. Gelukkig dekken vrijwel alle kredietkaartaanbieders kosteloos de risico’s van fraude.

Tips: Goedkoopste kredietkaart vinden

Op zoek naar een goedkope kredietkaart? Volgende tips kunnen daarbij alvast helpen bij het vergelijken van kredietkaarten:

Lees goed de infofiche en algemene voorwaarden van de kredietkaartovereenkomst die de bank zal voorleggen. Twijfelt u of er bijkomende kosten verbonden zijn aan het wisselen van divisie of afhalen van geld in het buitenland? Vraag aan uw bank om meer uitleg.

Tracht de jaarlijkse kaartbijdrage te beperken. Deze jaarlijkse kaartbijdrage dient men immers jaar na jaar te betalen. Door de jaarlijkse kaartbijdrage te beperken tot bv. € 5 in plaats van € 25, spaart men al € 20 uit. Tip: sommige banken bieden de kredietkaart gratis aan tijdens het eerste jaar. Indien mogelijk kan u na één jaar de creditcard opzeggen en een nieuwe kredietkaartovereenkomst ondertekenen.

Tracht de kredietkaartaanbieder met het laagste JKP te achterhalen. Wanneer men regelmatig uitgaven doorheen de tijd wenst te spreiden, is het warm aanbevolen in te tekenen voor een kredietkaart met een laag JKP.

Achterhaal het gebruikersprofiel. Wenst men een kredietkaart voor uitsluitend betalingen binnen de Eurozone? Of wil men daartegenover betalen en geld afhalen over de hele wereld? Wanneer men extra opties niet nodig acht, is het nutteloos voor een (prijzige) kredietkaart met al deze extra’s te opteren.