Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Lening berekenen en maandaflossingen simuleren

Wanneer men op een bepaald moment nood heeft aan een som geld, kan men geld lenen bij een professionele kredietgever zoals een bank en handelaar of een private kredietgever. Aan elk van deze kredietgevers zal men een verzoek tot lening simulatie richten alvorens over te gaan tot het ondertekenen van de eigenlijke leningsovereenkomst. Een lening is immers geen schenking of gratis geld, maar een financiële overeenkomst waarbij de kredietgever tijdelijk een som geld ter beschikking stelt tegen een rente. Geld lenen kost met andere woorden ook geld.

Wat kan ik lenen?

Het berekenen van een lening zoals een max. hypotheek werkt zowel in het voordeel van de kredietgever als kredietnemer. Voor een kredietnemer is het van belang na te gaan of men maand na maand de maandelijkse aflossingen kan dragen. De kredietgever zal hierbij tijdens een lening simulatie nagaan hoeveel de maandelijkse gezinsinkomsten (loon, vervangingsuitkeringen, vaste huurinkomsten, etc.) alsook vaste uitgaven bedragen.

Op basis van deze lening simulatie kan de kredietgever bepalen hoeveel er maandelijks aan budget overblijft. Kredietgevers hanteren tijdens een lening simulatie als gouden regel dat een gezin maximaal 1/3de van het budget aan leningen kan besteden. Wanneer een gezin een maandelijks budget van 3.000 EUR zou hebben en een hypotheek zou wensen af te sluiten, zou men een max hypotheek van 1.000 EUR (1/3de van 3.000 EUR) kunnen afsluiten.

Het voordeel voor de kredietgever van een lening berekenen of lening simulatie is dat deze op haar beurt wordt geïnformeerd of de kredietgever de maandelijkse aflossingen kan dragen.

Hoe een lening berekenen?

Het merendeel van de online lening calculators zijn gebaseerd op twee parameters: het bedrag dat men via de lening wil aanvragen (1); en de tijdspanne waarbinnen men het geleende geldbedrag wenst af te lossen (2).

(1) Gewenst geldbedrag. De Belgische wetgever heeft zich niet gemengd in het geldbedrag dat een kredietnemer kan ontlenen bij een kredietgever. Het zijn met andere woorden de kredietgever en kredietnemer zelf die tijdens een proces van lening aanvragen vrij beslissen over welk geldbedrag zal worden ontleend. De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de kredietgevers bepalen evenwel steeds een minimum- en maximumbedrag dat men via de lening kan bekomen.

Wanneer men dus een goedkope lening zou berekenen voor de aankoop van een woning, zal men steeds slechts een max hypotheek kunnen afsluiten voor het maximale kredietbedrag van de kredietgever. Kredietgevers zullen bepaalde leningen zoals een persoonlijke lening of autolening slechts aanbieden vanaf een bepaald kredietbedrag (bv. 2.500 EUR). Kredietgevers stellen dit minimumbedrag tijdens een krediet simulatie voorop om te vermijden dat de dossier- en administratiekosten niet zouden opwegen tegenover het potentieel rendement van de lening.

(2) Maximale tijdspanne lening. Daar waar de wetgever niet tussenkomt in het kredietbedrag dat men kan ontlenen, heeft de wetgever wat betreft het consumentenkrediet maximale terugbetalingstermijnen vooropgesteld. De wetgever wou op die manier vermijden dat men na een lening aanvragen te lang zou zijn gebonden door de financiële last.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de ontleende bedragen en de daarbij toepasselijke maximale terugbetalingstermijnen:

maximale terugbetalingstermijnen van een lening

Overzicht maximale terugbetalingstermijnen

Opgelet: deze maximale terugbetalingstermijnen gelden uitsluitend wanneer men intekent op een lening op afbetaling of persoonlijke lening. Van zodra men een lening zou berekenen voor andere doeleinden zoals een geldreserve (of kredietopening) en max hypotheek, zullen andere terugbetalingstermijnen van toepassing zijn.

Kredietgevers hanteren doorgaans een verschillend jaarlijks kostenpercentage (hierna “JKP”) op basis van het type lening dat men afsluit. Doelgebonden leningen zoals een autolening of groene lening hebben een goedkoper JKP dan een vrij te besteden lening zoals een persoonlijke lening.

Wanneer men geld zou wensen te lenen voor renovatiewerken loont het bijvoorbeeld de moeite de aard van de werkzaamheden te bepalen. Vanuit een duurzaamheidsoogpunt zullen kredietgevers voor groene werken zoals het plaatsen van een zonneboiler, dubbele beglazing of vloerverwarming een voordeligere groene lening aanbieden dan de renovatielening voor het opnieuw schilderen of behangen van de woonkamer. Vergelijk bij een goedkope lening berekenen steeds uitsluitend de JKP’s van twee kredietgevers. Kredietgevers zijn verplicht hun actuariële rentevoet te vermelden, maar kunnen bij bepaalde kredieten nog bijkomende kosten aanrekenen. Via een vergelijking van de JKP’s vermijdt men appelen met peren te vergelijken.

Tip: Vergelijk leningen op Lening.org

Via de module die u op lening.org kan terugvinden, kan u op eenvoudige wijze verschillende leningen vergelijken van online aanbieders. Door eerst rentetarieven van leningen met elkaar te vergelijken en nadien simulaties en een lening berekening uit te voeren op websites van aanbieders, kan u heel snel voorstellen bekomen van de meest goedkope leningen. Na het berekenen van de lening, kan u direct ook een offerte aanvragen of contact opnemen met de aanbieder waarbij u geld wilt lenen.

Vergelijk leningen.

Vergelijk de goedkoopste leningen bij online aanbieders.

Hoeveel wil je lenen?

(Min: 500 € en Max: 100.000 €)

Lening calculator en aflossingstabel

Een aflossingstabel geeft voor de hele terugbetalingstermijn een overzicht van het bedrag en de kosten dat men dient af te lossen. Het overzicht geeft ook duidelijk weer hoeveel van de lening nog voor de toekomst openstaat. Een aflossingstabel bestaat daardoor uit:

  • de maandelijkse verschuldigde aflossingen;
  • voor elke aflossing het onderdeel “kapitaal” en “rente” (eventueel te verhogen met de kosten);
  • zo er geen vaste rente wordt toegepast, een duidelijke vermelding dat het toegepaste JKP slechts geldt tot de eerstvolgende wijziging en de datum van deze wijziging.

Aflossingstabellen worden in de praktijk geformuleerd op basis van drie methodes:

  • vast maandelijks aflossingsbedrag: het maandelijks bedrag blijft ongewijzigd doorheen de looptijd van de lening. Het bedrag dat men betaalt in maand X zal hetzelfde bedrag zijn als in de maand X+5.
  • vast kapitaalbedrag: bij een lening simulatie met een vast kapitaalbedrag blijft het element “kapitaal” ongewijzigd. Het element “rente” varieert over de looptijd van de lening. Als gevolg hiervan zal men bij aanvang van de kredietovereenkomst een hoger bedrag aflossen en dalen de maandelijkse aflossingen doorheen de tijd.
  • vaste termijn / geen kapitaalaflossing: via deze aflossingstabel wordt uitsluitend het element “rente” afgelost. Doorheen de lening betaalt men dus uitsluitend rente, waarna men na afloop het ontleende kapitaal terugbetaalt.

De meeste kredietgevers overhandigen automatisch een aflossingstabel wanneer een kredietovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten. Het opmaken van een aflossingstabel bij een lening berekenen is evenwel uitsluitend verplicht wanneer men een consumentenkrediet afsluit. Kredietnemers die een krediet afsluiten voor professionele doeleinden zijn bijgevolg niet beschermd door de bepalingen van de voormalige Wet op het Consumentenkrediet (huidig boek VII van het Wetboek van economisch recht).

Klik hier voor een voorbeeld van een aflossingstabel.

Online lening berekenen
Vrijwel alle kredietgevers bieden via hun website de mogelijkheid aan een offerte voor een goedkope lening te berekenen. Na het invullen van het gewenste kredietbedrag en de looptijd waarover men de lening wenst af te lossen, ontvangt men een voorstel van maandelijkse aflossingen en JKP.

Elke kredietgever is verplicht om op duidelijke wijze de kleine lettertjes van de kredietovereenkomst te vermelden. Op die manier wordt een kredietovereenkomst transparant en kan de kredietnemer de onderlinge lening aanvragen vergelijken. In het bijzonder is een kredietgever verplicht te vermelden welk type krediet wordt afgesloten, het kredietbedrag, de looptijd van de lening, het vast/variabel JKP, de vaste/variabele actuariële debetrentevoet, het bedrag van de maandelijkse aflossingen en het totaalbedrag dat men aan het einde van de lening heeft afgelost. Tot slot is de kredietgever ook verplicht te vermelden tot welke datum de lening offerte geldig is.

Autoleningen vergelijkenRenovatieleningen vergelijkenGeldreserves vergelijken
AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Aankoop auto (occasie)5,09%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Aankoop auto (nieuw)4,19%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Aankoop auto (elektrisch)4,19%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden7,85%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Alle doeleinden9,99%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Aankoop auto (occasie)2,85%Gratis aanvraag
AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Energiezuinige renovatie4,19%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Renovatie4,49%Gratis aanvraag
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Alle doeleinden8,25%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden7,85%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Alle doeleinden5,49%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Alle doeleinden4,90%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Alle doeleinden9,99%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Renovatie2,40%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Inrichting woning4,71%Gratis aanvraag
AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo cetelem leningen€ 1.250€ 3.000Doorlopend krediet12,50%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 500€ 10.000Doorlopend krediet13,50%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 5.500€ 15.000Doorlopend krediet9,50%Gratis aanvraag
lening berekenen met rekenmachine

© Shutterstock – Lening berekenen

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken