Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Leningen samenvoegen / Leningen hergroeperen

Het samenvoegen van leningen: Wat is het en wanneer kan dit nuttig zijn?

Wanneer kredietnemers meerdere kredieten bij verschillende kredietgevers hebben lopen, komt regelmatig het probleem dat men het moeilijk heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Kredietnemers hebben daarbij bijvoorbeeld een schuld bij hun kredietkaart uitgever, een persoonlijke lening voor een wasmachine, een autolening en een hypothecaire lening of andere woonleningen.

Door de verschillende schulden te hergroeperen tot één lening, kan men de maandelijkse financiële druk verlagen. Kenmerkend voor het samenvoegen van leningen is met andere woorden dat men een nieuwe lening afsluit met één maandelijkse aflossing waarbinnen alle voorgaande schulden zijn opgenomen.

Het is een feit dat kredieten samenvoegen een evolutie is van de laatste jaren. Kredietnemers deden vroeger nagenoeg geen moeite voor het vergelijken van leningen en kredieten. Zo sloot de kredietnemer altijd een persoonlijke lening af bij de bank waar men ook zijn/haar woningkrediet had afgesloten. Ook het aantal gezinnen dat over een kredietkaart beschikte was beperkter. Door het besef dat er sterke verschillen zijn tussen kredietgevers en de financiële impact van kredieten op het maandelijkse gezinsbudget, hebben meer gezinnen de stap gezet richting het samenvoegen van leningen.

Leningen hergroeperen? Start met vergelijken

AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Alle doeleinden8,25%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden7,85%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Alle doeleinden5,49%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 0€ 100.000Leningen samenvoegen9,90%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Alle doeleinden9,99%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Leningen samenvoegen9,89%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Kredietvorm samenvoegen van leningen

Krachtens de Wet op het consumentenkrediet is elke kredietgever verplicht te informeren naar het doel van het krediet bij de kredietnemer. Waar men vroeger als kredietnemer om het even welke lening kon afsluiten zonder aan te geven waarom, zal de kredietgever nu bij een lening voor het samenvoegen van leningen moeten informeren naar de historische schuldenlast van de kredietnemer. Heeft de kredietnemer effectief meerdere schulden lopen, of zoekt de kredietnemer eerder naar een eerste persoonlijke lening en is men daardoor bij het vergelijken van samengevoegde leningen beland?

Het merendeel van de kredietgevers biedt het samenvoegen van kredieten aan onder de kredietvorm van de “lening op afbetaling”. Daarbij worden de historische schulden bij elkaar opgeteld en het totaalbedrag van de lening op afbetaling vastgesteld. De kredietnemer betaalt vervolgens gedurende een vooraf overeengekomen looptijd maandelijks een deel van het geleende bedrag – inclusief rente – terug.

Gaan er kosten gepaard met het samenvoegen van leningen?

De situatie wordt ietwat complexer wanneer één van de historische schulden een hypothecaire schuld is. Bij het samenvoegen van leningen vergelijken zal men moeten nagaan of de kredietgever van het woningkrediet bereid is alle historische schulden over te nemen. Zo niet, dan zal men op zoek moeten gaan naar een kredietnemer die wel hiertoe bereid is. In beide situaties zal men de hypothecaire lening vervroegd beëindigen, waardoor men een wederbeleggingsvergoeding (kost van een vroegtijdige beëindiging) van drie maanden rente verschuldigd is.

Naast de kost van de wederbeleggingsvergoeding en mogelijke dossierkosten, zal men tevens de hypotheekkosten (o.a. kosten honorarium notaris, aktekosten, registratierechten) voor het nemen van een nieuwe hypotheek op de woning moeten dragen. Probeer eerst te informeren of de huidige kredietgever niet bereid is de leningen samen te voegen. Aangezien men bij dezelfde bank blijft en eigenlijke nieuwe financiële producten afneemt, bestaat de kans dat de kredietgever mogelijk de wederbeleggingsvergoeding van drie maanden rente schrapt.

In theorie zal het samenvoegen van kredieten dus mogelijk zijn via een hypothecaire lening. In de praktijk heeft deze kredietvorm een resem nadelen waardoor de kostprijs van de kredieten samenvoegen wellicht niet zal opwegen tegenover het totale rendement. Als alternatief hiervoor zou men steeds kunnen besluiten de hypothecaire lening te behouden bij de kredietgever van het woningkrediet en uitsluitend de schulden van de kredietkaart, persoonlijke lening en autolening te groeperen bij een andere kredietgever.

Voordelen en nadelen samenvoegen van leningen

puzzelstukjes samenvoegenSchuldcentralisatie kan interessant zijn omdat men de kans heeft om maandelijks een lager bedrag terug te betalen over een langere looptijd. Het gevolg hiervan is dat er maandelijks meer financiële ademruimte is omdat de financiële last ook daalt. Dat kan iemand in staat stellen om te sparen en een financiële buffer op te bouwen voor een onvoorziene kost zodat er geen nieuwe moet worden aangegaan. Los van het financiële aspect, biedt het samenvoegen van leningen ook veel meer transparantie omdat er maar rekening moet gehouden worden bij één lening bij één kredietgever.

De voordelen van leningen hergroeperen kan worden samengevat als volgt:
1. Doorzichtigheid. Na het samenvoegen van leningen heeft men uitsluitend nog één lening lopen. Men moet dus niet aan verschillende kredietnemers een maandelijks bedrag storten voor de persoonlijke lening, autolening en hypotheek, maar men betaalt eenvoudigweg maandelijks één bedrag aan één kredietgever.

2. Persoonlijk contact kredietgever. Bij het berekenen van de afbetaling bij het samenvoegen van leningen is men als kredietnemer in se verplicht alle lopende schulden mee te delen. De kredietgever krijgt daardoor kennis van de financiële gezinssituatie en kan suggesties doen voor de toekomst. Bij vragen of problemen bij de aflossing hoeft men geen verzoek te richten aan drie kredietgevers, maar heeft men één aanspreekpunt.

3. Vaste rentevoet. Zowel bij het samenvoegen van kredieten via een lening op afbetaling of hypothecaire lening, zal de kredietnemer een vaste rentevoet (jaarlijks kostenpercentage of JKP) ontvangen. Door de JKP’s van verschillende kredietgevers te vergelijken kan men circa 50% besparen op de totale maandelijkse aflossingen. Kleinere kredieten worden doorgaans gekenmerkt door een hoog JKP, aangezien de kredietgever zijn winst moet halen in de korte looptijd van de lening. Wanneer men alle kredieten samenvoegt, wordt het totaal ontleend bedrag groter en zal ook de kostprijs van het krediet dalen.

4. Langere looptijd van de lening. Door het kredietbedrag te verhogen, wordt tegelijk de maximale afbetalingsperiode van het consumentenkrediet verhoogt. Zo zou men de persoonlijke lening van een wasmachine van 1.500 EUR over maximum 24 maanden kunnen gespreid hebben. Door de persoonlijke lening van de wasmachine te combineren met de autolening, wordt het totaal geleend bedrag verhoogd waardoor ook de maximale terugbetalingsperiode toeneemt.

De langere looptijd van de lening kan zowel als voordeel als als nadeel beschouwd worden. Kredietnemers die verantwoord met geld kunnen omgaan, kunnen op die manier de maandelijkse financiële last verlagen. Kredietnemers die moeilijker met geld kunnen omgaan kunnen een dergelijke afbetaling berekenen in de hoop op die manier weer budget te krijgen voor een nieuwe persoonlijke lening.

Het samenvoegen van leningen heeft ook enkele nadelen:
1. Langere looptijd van de lening. Zoals hierboven verduidelijkt, dient men als kredietnemer voorzichtig met leningen om te gaan. Door de schulden over een langere terugbetalingstermijn te spreiden, is men langer gebonden aan de kredieten. Het zal met andere woorden langer duren alvorens men opnieuw schuldenvrij is.

2. Bijkomende kosten. Het JKP omvat uitsluitend de “kredietkosten” van de lening. Bijkomende kosten zoals de wederbeleggingsvergoeding en kosten van niet-verplichte verzekeringen zijn niet opgenomen binnen dit percentage. Wanneer men zou besluiten de hangende doorlopende kredieten en persoonlijke leningen vroegtijdig te beëindigen, zal de kredietgever hiervoor een wederbeleggingsvergoeding aanrekenen. De kredietgever loopt immers een zekere rente gedurende de resterende looptijd van het doorlopend krediet of de persoonlijke lening mis.

De kredietgever wordt daarnaast ook genoodzaakt de kredietovereenkomst te beëindigen, wat de nodige formaliteiten en bijgevolg administratiekosten met zich meebrengt. De kosten van wederbelegging en beëindiging van niet-verplichte verzekeringen worden niet wettelijk geregeld, waardoor men als kredietnemer terugvalt op de overeenkomst met de kredietgever.

Simulatie: samenvoegen van leningen berekenen

Het samenvoegen van kredieten kan verduidelijkt worden via een eenvoudig voorbeeld:

Peter is een 47-jarige bediende met twee kinderen die na een scheiding voldoende financiële middelen had om contant een appartement in het centrum van Antwerpen aan te kopen. Peter heeft bijgevolg geen hypothecaire schuld lopen. Als alleenstaande vader van twee kinderen heeft hij evenwel volgende kredietovereenkomsten afgesloten:

Kredietovereenkomst:Kredietbedrag:Looptijd:JKP:Maandelijkse last:
TOTAAL:64.125 EUR968,66 EUR
Autolening22.000 EUR120 maanden10,00%290,73 EUR
Renovatielening30.000 EUR120 maanden5,50%325,58 EUR
Persoonlijke lening wasmachine1.500 EUR24 maanden12,50%70,96 EUR
Kredietkaartschuld625 EUR24 maanden14,50%30,16 EUR
Doorlopend krediet10.000 EURN.v.t.9,50%251,23 EUR

Peter betaalt momenteel een maandelijks aflossingsbedrag van 968,66 EUR aan maar liefst 5 verschillende kredietgevers. Wanneer Peter de 64.125 EUR zou samenvoegen tot één lening kan hij de terugbetalingstermijn van de schuld verlengen, zeker wat betreft de kredietkaartschuld en het doorlopend krediet.

De kredietgever kan krachtens de reglementering op het consumentenkrediet een maximumterugbetalingstermijn van 240 maanden of 20 jaar toestaan voor een kredietbedrag boven de 37.000 EUR. Het maximale JKP wordt ook beperkt tot 10,00%, waardoor men niet langer gebonden is aan de hogere rentes van bijvoorbeeld de persoonlijke lening voor de wasmachine of kredietkaartschuld.

Peter zal door het samenvoegen van de kredieten een maandelijks aflossingsbedrag van 618,82 EUR bekomen, oftewel een verlaging van de maandelijkse last van 349,84 EUR per maand.

Stappenplan samenvoegen van leningen

kredieten samenvoegen wegwijzerWanneer men inderdaad de beslissing heeft genomen om de schulden samen te voegen tot één lening, is de vraag waarop men moet letten. Het samenvoegen van leningen kan door:

 1. Overzicht lopende leningen: maak een overzicht van alle lopende leningen met daarbij als kenmerken:
  » looptijd van de lening;
  » maandelijks aflossingsbedrag;
  » JKP van de lening;
  » kosten verbonden aan het vroegtijdig beëindigen van de kredietovereenkomst.
 2. Contacteer verschillende kredietgevers. Bereken het samenvoegen van leningen niet bij één kredietgever, maar bereken de afbetaling bij verschillende kredietgevers. Zeker de JKP’s kunnen onderling sterk verschillen.
 3. Kredietgever informeren omtrent bestaande kredieten. Nadat men als kredietnemer de tarieven van de kredietgever heeft ontvangen, behoort men de kredietgever te informeren over alle lopende kredietovereenkomsten. Het samenvoegen van kredieten loont uitsluitend wanneer alle kredieten kunnen gehergroepeerd worden. Het is dus niet in uw voordeel wanneer u uit schaamte een achterstallige schuld “vergeet” te vermelden. Zeker duurdere kredieten, zoals een kredietkaartschuld, behoren gemeld te worden bij de kredietgever.
 4. Samengevoegde lening afsluiten. De kredietgever en kredietnemer formaliseren het akkoord omtrent het samenvoegen van de leningen en de berekende afbetaling in de kredietovereenkomst.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken