Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Microkrediet (Microlening)

Wat is een microkrediet?
Een microkrediet of microlening ondersteunt startende zelfstandigen met de opstart van hun eigen zaak. De term microkrediet is van oorsprong afkomstig uit ontwikkelingslanden, waar fondsen de lokale ondernemers en landbouwers een steuntje in de rug wensten te geven. Inmiddels is het begrip microkrediet uitgebreid tot West-Europa en kunnen startende ondernemers via deze zakelijke lening geld lenen voor onder andere renovatie, voorraad, materiaal, kaswaarborgen of de overname van een bestaande zaak.

Kortom, een beperkte lening zodat een ondernemer die niet of moeilijk terecht kan bij klassieke financiële instellingen, toch zijn activiteiten kan starten. Deze moeilijkheden om krediet te krijgen kunnen voortvloeien uit zowel privé als professionele redenen, zoals geen onderpand, geen familieleden die zich borg kunnen stellen of een historische schuldenberg.

Microfinanciering beperkt zich echter niet tot het financiële luik. Startende ondernemers kunnen eveneens beroep doen op individuele en collectieve coaching bij de opstart van hun zaak. Zo kan de kredietgever een individuele training organiseren in boekhouding, marketing of juridische kennis, of op collectieve wijze lessen organiseren voor het behalen van een diploma Bedrijfsbeheer.

innovatie met microkrediet

© Pixabay

Verschil microkrediet en minilening

De microlening durft al eens verward te worden met de minilening. Hoewel beide begrippen sterk op elkaar gelijken, dekken ze niet dezelfde lading. Zoals hierboven vermeld, is het microkrediet een zakelijke lening die aan startende zelfstandigen wordt verstrekt.

Een minilening is ook gericht op kleine bedragen, maar kan zowel aan ondernemers als aan particulieren die tijdelijk in financiële moeilijkheden zitten worden toegestaan. Via een minilening zal men dus perfect een zomervakantie, verjaardagscadeau of start van het nieuwe schooljaar kunnen financieren. Een microkrediet daartegenover is enkel bestemd voor kosten die gelinkt kunnen worden aan de opstart of uitbouw van zelfstandige activiteiten.

Tip: Kleine leningen vergelijken

AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Alle doeleinden8,25%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden7,85%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Alle doeleinden5,49%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Alle doeleinden4,90%Gratis aanvraag
logo cetelem leningen€ 1.200€ 75.000Alle doeleinden4,99%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Alle doeleinden9,99%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Waar een microkrediet afsluiten?

In principe kan men een microkrediet afsluiten bij twee types van kredietgevers:

  • de klassieke financiële instellingen, zoals banken en professionele kredietgevers;
  • een overheidsinstelling of fonds

Hoewel in beginsel het microkrediet specifiek gericht is op ondernemers die geen of moeilijk krediet kunnen ontvangen bij klassieke financiële instellingen, bieden een beperkt aantal financiële instellingen zoals KBC Bank, ING Bank en Belfius de microlening toch aan als financieel product.

Met andere woorden is de microlening geen gratis lening die wordt toegestaan, maar een bankproduct dat geld moet opleveren. Gelet op het beperkt uitgeleende bedrag, zal deze zakelijke lening sneller dan een klassieke lening moeten terugbetaald worden. Ondernemers die hun zaak wensen op te starten of uit te breiden en de kosten langer doorheen de tijd zouden wensen te spreiden, kunnen beroep doen op een investeringskrediet.

In België zijn er verschillende overheidsinstellingen en fondsen die (aspirant) ondernemers een duwtje in de rug geven. Zo is er microStart, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, dat vanuit het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen werd opgericht. Gelet op de steun vanuit de overheid, zijn dergelijke microkredieten wel onderworpen aan strengere vereisten op vlak van bv. borgstelling en terugbetalingstermijnen.

Afhankelijk van de regio in België waar men zijn/haar project zou wensen uit te bouwen, zijn er nog talloze overheidsinstellingen en gesubsidieerde fondsen die microkredieten aanbieden. De website van Europa bevat een overzicht voor België van alle sociale initiatieven.

Microkredieten onderling vergelijken

In de eerste plaats zal het bedrag dat men maximum zal kunnen ontlenen, bepalen of men al dan niet geïnteresseerd is in een microkrediet. Bepaalde kredietgevers financieren de opstart van activiteiten tot €15.000, terwijl andere kredietgevers tot €50.000 krediet geven.
Het bedrag dat men nodig zal hebben, zal wellicht afhankelijk zijn van de sector waarbinnen men activiteiten wenst op te starten, zoals bv. horeca, handel, informatica, bouw, transport of import & export. Het opstarten van een IT-bedrijf dat focust op website-ontwikkeling, zal wellicht minder startkapitaal vereisen dan een fabrieksgebouw.

Een tweede, wellicht doorslaggevend, verschil tussen microkredieten onderling, betreft de kostprijs of rentevoet. Geldschieters zullen steeds de kostprijs van de lening uitdrukken in een bepaald percentage aan intresten ten opzichte van het totaal ontleend bedrag, bv. 9% of 10%.

Naast dit percentage wordt nog een bijkomende dossierkost van bv. 4% of 5% afgetrokken van het ontleende geldbedrag via de zakelijke lening. Wie met andere woorden € 7.500 zou ontlenen, zal bij een dossierkost van 5% slechts € 7.125 op zijn/haar rekening gestort krijgen. Na afloop van het krediet, zal men circa € 9.130 terugbetaald hebben. De kostprijs van het microkrediet bedraagt dus ongeveer € 2.005 (€ 9.130 – € 7.125).

Aangezien een microkrediet gericht is op professionele doeleinden, zal men nooit een jaarlijks kostenpercentage (JKP) vermeldt zien. Het JKP doelt immers op de totale kosten die aan een krediet voor consumenten verbonden zijn, inclusief intresten en dossierkosten. Bij een microkrediet worden alle kostenposten uitgespreid. Voor een correcte becijfering van de kostprijs van het microkrediet, maak je best een simulatie online, dan wel in de kantoren van de kredietgevers.

Tip: bepaalde initiatieven zoals microkredieten voor religieuze overtuigingen of groepsleningen voor verenigingen en VZW’s kunnen genieten van een renteloze lening of gratis lening. Informeer steeds bij de kredietgever of men niet in aanmerking komt voor deze kredietvorm.

Tot slot is ook de terugbetalingstermijn van het microkrediet bepalend. Net als elk vorm van geld lenen, dient een microkrediet na afloop terugbetaald te zijn.

Zoals hierboven vermeld, is het microkrediet in tegenstelling tot het investeringskrediet, gericht op een eerder korte terugbetalingstermijn. Gemiddeld kan men de terugbetaling spreiden over maximum 4 jaar. Aangezien het microkrediet een maatschappelijke vorm van geld lenen is, zijn kredietgevers ook bereid naar oplossingen te zoeken zo het idee zou falen en de lening niet over deze maximale terugbetalingstermijn zou kunnen terugbetaald worden.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken