Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Nieuwe regels van toepassing bij woonkredieten

Met ingang van 1 april 2017 traden meerdere wijzigingen met betrekking tot woonkredieten of hypothecaire leningen in werking. Meer in het bijzonder werd een Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS), maximaal Jaarlijks kostenpercentage (JKP) en plafond voor dossierkosten geïntroduceerd. Het doel van de nieuwe regelgeving is meer duidelijkheid en transparantie te creëren tussen kredietoffertes.

Nieuwe regels woningkredieten: Oorzaak

In het verleden werd vastgesteld dat het voor consumenten uit verschillende landen van Europa zeer moeilijk was om woningkredieten te vergelijken. Zo vereisten sommige kredietgevers dat kandidaat-kredietnemers het woningkrediet combineerden met bijkomende producten zoals een brandverzekering of schuldsaldoverzekering.

Dergelijke bijkomende producten maakten het voor singles of gezinnen op zoek naar de beste woninglening moeilijk om op een doorzichtige wijze woningkredieten te vergelijken. Daarnaast werd vastgesteld dat sommige kredietgevers aan consumenten een krediet voorstelden dat deze onmogelijk konden terugbetalen.

Vanuit dit werd door de Europese wetgevers in 2014 de Europese richtlijn voor hypothecaire kredieten of Hypothekenrichtlijn uitgevaardigd. Deze Europese richtlijn werd door de Belgische wetgever omgezet in nationaal recht door middel van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet.
Op 1 april 2017 traden de koninklijke besluiten die de wet verder uitvoeren in werking. Belangrijk te noteren is dat de nieuwe wijzigingen van toepassing zijn op nieuwe kredieten of wijzigingen aan kredietovereenkomsten aangevraagd vanaf 1 april 2017.

Gestandaardiseerd informatieblad (ESIS)

Dankzij een gestandaardiseerd informatieblad wordt het eenvoudiger om woonkredieten te vergelijken. Het standaarddocument moet alle voorwaarden van het hypothecair krediet bevatten, nl. het kredietbedrag, de rentevoet, de looptijd, het maandbedrag, de bijkomende waarborgen, enz. Dankzij dit standaarddocument kunnen geïnteresseerden kredietnemers de offertes van verschillende kredietgevers vergelijken en de beste kiezen.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Net zoals bij consumentenkredieten (zoals een lening of afbetaling of autolening) wordt het voor hypothecaire kredietgevers nu ook verplicht een JKP bij hun woningkrediet te vermelden. Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan de woninglening verbonden zijn. Zo omvat het JKP niet alleen de rente van de kredietgever, maar ook eventuele dossier- en administratiekosten.

Door deze wijziging kunnen hypothecaire kredietgevers dus niet meer afzonderlijk vereisen dat klanten een brandverzekering of schuldsaldoverzekering afsluiten. Ook door deze wijziging wordt het voor consumenten eenvoudiger om kredietoffertes op een doorzichtige wijze te vergelijken.

Plafond dossierkosten

Om misbruiken te voorkomen werd een plafond geïntroduceerd op de dossierkosten die banken mogen aanrekenen bij het verstrekken of herfinancieren van een krediet. Tot vóór 1 april 2017 waren professionele kredietgevers vrij om te bepalen welk bedrag ze aanrekenden voor een nieuw krediet. Vanaf nu is het niet meer mogelijk de dossierkosten te laten afhangen van het geleend bedrag.

De maximale dossierkosten worden op een forfaitaire wijze vastgesteld. Voor een nieuw krediet mogen banken maximaal 500 EUR aanrekenen. Voor een nieuw krediet in combinatie met een overbruggingskrediet mag dit eerste bedrag met 300 EUR verhoogd worden (lees: maximum 800 EUR). Een overbruggingskrediet zonder nieuwe woonlening mag maximaal 300 EUR kosten.

In geval van een herfinanciering wordt het plafond bepaald door de hoeveelheid dat de klant om een herfinanciering vraagt. Bij één herfinanciering gedurende een jaar mag een bank slechts 50% van de dossierkosten doorrekenen. Dit betekent dat in geval een bank het maximum van 500 EUR zou doorrekenen, dat de klant bij een herfinanciering ‘slechts’ 250 EUR moet betalen.

Wanneer de klant om een tweede herfinanciering zou vragen binnen het jaar, dan mag de kredietgever de volledige dossierkosten doorrekenen. Dit betekent dat in dat geval de klant zowel 250 EUR (van de eerste herfinanciering) als 500 EUR (van de tweede herfinanciering) zal moeten betalen.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken