Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Persoonlijke lening op afbetaling vergelijken

Een persoonlijke lening wordt in het economisch verkeer gecategoriseerd als een lening op afbetaling. Kenmerkend voor een lening op afbetaling is dat een kredietgever (zoals een bank of andere financiële instelling) een vastgestelde geldsom gedurende een overeengekomen tijdspanne ter beschikking stelt. In eerste instantie is het belangrijk om eerst persoonlijke leningen te vergelijken om een zo goedkoop mogelijke lening op afbetaling te vinden. Daarop volgend zal een persoonlijke lening aanvragen starten met een goed gesprek met de kredietgever.

De kredietgever en kredietnemer kunnen overeen komen dat de lening op afbetaling kan worden gebruikt in het kader van een autolening, groene lening, renovatielening, of persoonlijke lening. Bij de persoonlijke lening zal de kredietnemer vrij het geld voor diverse persoonlijke uitgaven kunnen benutten, zonder daarvoor enige verantwoording te moeten afleggen. Vergelijk direct persoonlijke leningen of lees verder in het artikel om meer te leren over de lening op afbetaling.

Persoonlijke leningen vergelijken

AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Alle doeleinden4,89%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden7,85%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Alle doeleinden5,49%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Alle doeleinden4,90%Gratis aanvraag
logo cetelem leningen€ 1.200€ 75.000Alle doeleinden4,99%Gratis aanvraag
logo creditcourt leningen€ 1.250€ 40.000Alle doeleinden9,99%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Alle doeleinden4,70%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Doel financiering lening op afbetaling

Via een persoonlijke lening hoeft de kredietnemer zijn/haar spaargeld niet aan te tasten. Waar men in principe een beroep zou doen op bepaalde financiële activa (zoals aandelen, obligaties, termijnrekening, of spaarrekening) doet men bij een persoonlijke lening tijdelijk beroep op de assistentie van de kredietgever.

Een persoonlijke lening aanvragen kan om allerlei privédoeleinden. Zo kan u besluiten met het geld van de lening op afbetaling een vakantie voor het gezin te financieren. Een citytrip, verkwikkende skivakantie of deugddoende strandvakantie? De kredietgever zal in geen geval de bewijsstukken van de aangekochte vakantie opvragen.

Op gelijkaardige wijze zou men een persoonlijke lening kunnen aanvragen voor de financiering van hobby’s. Zeker individuen en gezinnen die gebeten zijn door dure hobby’s zoals autoracen, zeilen of paardrijden, kunnen hun kosten doorheen de tijd spreiden via een lening op afbetaling.

Start uw zoon of dochter binnenkort aan een nieuw tijdperk op de hoge school of universiteit? Met een gemiddelde jaarlijkse kost van meerdere duizenden euro’s is beschikken over een stevig spaarvarken geen overbodige luxe. Door een persoonlijke lening aan te vragen kan men evenwel de kostprijs van deze studiekosten periodiek aflossen via maandelijkse aflossingen, bestaande uit een deel kapitaal en een deel rente persoonlijke lening. Lees hier meer over studentenleningen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat een persoonlijke lening aanvragen om duizend en één redenen kan: een vakantie, hobby, studiekosten, (huwelijks)feest, elektro en multimedia. Een persoonlijke lening wordt afgesloten op maat van uw wensen.

Kenmerken persoonlijke lening

Kenmerkend voor een persoonlijke lening is dat de kredietgever een vastgesteld geldbedrag gedurende een zekere tijdspanne ter beschikking stelt. Een kredietgever blijft een financiële speler, waardoor een persoonlijke lening nooit gratis ter beschikking gesteld zal worden. De kredietgever zal steeds een rente persoonlijke lening aanrekenen over de looptijd waarbinnen het geld ter beschikking wordt gesteld.

Via een lening op afbetaling heeft de kredietnemer evenwel steeds zekerheid omtrent het bedrag dat men maandelijks moet aflossen, alsook de hoogte van de rente persoonlijke lening. In tegenstelling tot het doorlopend krediet waar de kredietgever en kredietnemer bij aanvang geen vaste maandelijkse aflossingen overeen komen.

De afwezigheid van een onderpand is een tweede kenmerk van de persoonlijke lening. Waar de kredietgever in het kader van een hypothecair krediet bijkomende zekerheden ontvangt, moet de kredietgever het bij een persoonlijke lening uitsluitend stellen met een kredietovereenkomst en een rente persoonlijke lening. Anders gesteld, de kredietgever moet hopen op de goodwill van de kredietnemer dat hij/zij de openstaande maandelijkse aflossing aflost. Kredietgevers zullen deze onzekerheid bij de financiering lening op afbetaling goedmaken door een hogere intrest aan te rekenen. Wanneer men dus aan een vergelijking tussen de rente hypothecair krediet en rente persoonlijke lening zou maken, zou men vaststellen dat de rente van de persoonlijke lening ettelijke malen hoger ligt.

Hoeveel kan ik lenen via een persoonlijke lening?

Hoeveel u kan lenen via een persoonlijke lening is afhankelijk van het geldbedrag dat men wenst te ontlenen, alsook de looptijd van de lening. Ook de maandelijkse inkomsten zullen bepalen in welke mate een kredietgever een persoonlijke lening zal toestaan. Als leidraad geldt dat een persoonlijke lening aanvragen maximum voor 30% van de maandelijkse gezinsinkomsten kan.

Anders gesteld, ga geen lening aan voor meer dan 30% van de maandelijkse totale inkomsten. In het ander geval loopt u het risico in een financieel penibele situatie terecht te komen en uw maandelijkse aflossingen niet meer te kunnen nakomen.

De meeste kredietgevers zullen een minimumbedrag en maximumbedrag vooropstellen dat geleend kan worden ter financiering van de lening op afbetaling. Kredietgevers kiezen bewust voor een minimumbedrag (bv. 1.250 of 2.500 EUR) om op die manier te vermijden dat de kosten van het krediet (oa. dossier-, beheers- en administratiekosten) niet opwegen tegenover de rente dat de lening op afbetaling opbrengt.

Anderzijds wenst de kredietgever via een maximumbedrag (bv. 50.000 of 75.000 EUR) te vermijden dat kredietnemers een lening op afbetaling zouden afsluiten om een woning te financieren, of zichzelf zouden “overlenen”.

Om persoonlijke leningen op 15 of 20 jaar te vermijden, heeft de Belgische wetgever een maximale termijn vooropgesteld inzake de financiering van een lening op afbetaling. De wetgever heeft met andere woorden een maximale periode geformuleerd waarbinnen de persoonlijke lening moet terugbetaald worden:

malediven vakantie financieren met persoonlijke lening

© Pixabay – Op vakantie met persoonlijke lening

 • 500 – < 2.500 EUR: 24 maanden;
 • 2.501 – < 3.700 EUR: 30 maanden;
 • 3.701 – < 5.600 EUR: 36 maanden;
 • 5.601 – < 7.500 EUR: 42 maanden;
 • 7.501 – < 10.000 EUR: 48 maanden;
 • 10.001 – < 15.000 EUR: 60 maanden;
 • 15.001 – < 20.000 EUR: 84 maanden;
 • 20.001 – < 37.000 EUR: 120 maanden;
 • > 37.001 EUR: 240 maanden.

Voordelen en nadelen van een persoonlijke lening

Kiezen voor een lening op afbetaling heeft zeker enkele voordelen ten opzichte van andere leensoorten. Daar waar een doorlopend krediet voornamelijk interessant is omwille van de flexibiliteit, heeft een lening op afbetaling zeker ook volgende voordelen te bieden:

 1. Behoud van financiële stabiliteit. Via een persoonlijke lening financiert u uw projecten zonder een stok achter de deur weg te nemen. U behoudt met andere woorden uw spaarrekening, termijnrekening, aandelen en obligaties voor situaties waarin deze effectief nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer u de rente persoonlijke lening niet meer kan terugbetalen.
 2. Gepersonaliseerd. Het maandelijks aflossingsbedrag en de rente persoonlijke lening zijn volledig afhankelijk van de wilsovereenstemming tussen de kredietgever en kredietnemer. U kan binnen de terugbetalingstermijnen zoals geformuleerd door de Belgische wetgever vrij overeenkomen hoeveel rente lening op afbetaling u betaalt, hoeveel uw maandelijkse aflossing bedraagt en gedurende hoeveel maanden de maandelijkse aflossingen moeten gebeuren.
 3. Geld om projecten te financieren. Een persoonlijke lening is niet gebonden aan extra zekerheden, zoals een onderpand of hypotheek. Enkele uren na de simulatie persoonlijke lening kan men reeds een persoonlijke lening aanvragen en over gaan tot ondertekening van de kredietovereenkomst.

Een persoonlijke lening is echter geen gratis geschenk. Hou tijdens het lening op afbetaling vergelijken rekening met de volgende elementen:

 1. Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Het JKP weerspiegelt de totale kostprijs van de lening op afbetaling. Naast de basis rentevoet persoonlijke lening, kan de kredietgever nog bijkomende kosten aanreken zoals dossier- of beheerskosten. Doordat kredietgevers verplicht zijn de totale kostprijs van hun krediet te vermelden kunnen geïnteresseerde kredietnemers zelf de exacte rente berekenen van de lening op afbetaling.
 2. Vergelijk de rente van een persoonlijke lening met het maandelijks gezinsinkomen. Een persoonlijke lening aanvragen gebeurt steeds in het kader van extraatjes, zoals hobby’s, vakanties of nieuwe meubels. Ga na of deze extraatjes effectief nodig zijn en u de maandelijkse aflossingen kan blijven verrichten.

Een persoonlijke lening is geen doorlopend krediet

Zoals hierboven uitvoerig beschreven, wordt binnen een lening op afbetaling expliciet overeengekomen welk bedrag wordt ontleend, gedurende welke tijdspanne, en hoeveel de kredietnemer hiervoor maandelijks behoort af te lossen.

Bij een doorlopend krediet hebben de kredietgever en kredietnemer geen zicht op het bedrag dat zal ontleend worden. Het doorlopend krediet is immers een flexibele kredietvorm waarbij de kredietnemer naar eigen inzicht geld kan opnemen en aflossen tot een vastgestelde limiet. De rente van het persoonlijke krediet wordt vooraf overeengekomen, maar geldt pas van zodra effectief geld wordt opgenomen. Zolang de kredietnemer geen geld opneemt, gaan er geen kosten met het krediet gepaard.

Door geld op te nemen via een doorlopend krediet bent u nooit verplicht de terugbetaling maanden te laten aanslepen. Vervroegd aflossen kan steeds zonder bijkomende rente / boete. Lees meer over het doorlopend krediet op geldreserve.eu.

Door de flexibiliteit binnen het doorlopend krediet zal tijdens de simulatie blijken dat de kostprijs van een doorlopend krediet hoger ligt dan bij een traditionele lening op afbetaling. Alvorens een kredietovereenkomst te ondertekenen analyseert u dus idealiter welke kredietovereenkomst het meest aanbevolen is in het kader van uw project.