Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Prepaid creditcards vergelijken: Waarop letten en voordelen?

Wat is een prepaid kredietkaart?
Een prepaid kredietkaart vormt een alternatief voor alom bekende betalingsinstrumenten zoals de betaalkaart en klassieke kredietkaart. Waar men bij een klassieke kredietkaart vrij aankopen in een (fysieke) winkel of op restaurant kan betalen, of geld kan afhalen in binnen- en buitenland en pas na zekere tijd met de betaling wordt geconfronteerd, is de werking van een prepaid kredietkaart anders.

Bij een prepaid kredietkaart dient men eerst geld over te schrijven naar de prepaid kredietkaart. Vervolgens kan men vrij alle aankopen en betalingen doen, tot het saldo van de prepaid creditcard opgebruikt is. Bij een prepaid kredietkaart sluit men dus nooit een krediet af bij een kredietkaartuitgever.

Verschil debetkaart en prepaid kredietkaart

kredietkaart master card

Kredietkaart

De prepaid kredietkaart mag niet verward worden met een debetkaart of gewone betaalkaart. Bij een betaling of geldafhaling via een debetkaart, wordt het bedrag van de aankoop of geldafhaling onmiddellijk van de aan kaart gelinkte zichtrekening genomen. De debetkaart is dus niet gelinkt aan een afzonderlijke rekening, waardoor men nooit vooraf geld dient over te schrijven.

Bij de prepaid creditcard is er wel een scheiding tussen de kaart en de zichtrekening van de gebruiker. Betalingen of geldafhalingen die via de prepaid creditcard verlopen staan los van het saldo van de zichtrekening van de gebruiker.
Werd er niet voldoende saldo overgeschreven naar de prepaid kredietkaart? Dan zal men geen gebruik kunnen maken van de prepaid kredietkaart. De prepaid creditcard wordt daardoor beschouwd als het ideale betalingsinstrument voor gebruikers die (nog) geen vast inkomen hebben, zoals bv. studenten of personen zonder vaste job.

Op zoek naar een prepaid kredietkaart?
Bekijk hier de kenmerken van de VIABUY prepaid creditcard

Prepaid kredietkaarten vergelijken

Inmiddels worden prepaid creditcards door vrijwel alle financiële instellingen en banken aangeboden. De financiële instellingen maken daarbij voor de verwerking van de betalingen en geldafhalingen gebruik van het Visa- en Mastercard-netwerk. Dankzij dit netwerk kan men de prepaid creditcard gebruiken bij alle geldautomaten en handelaars waar men de klassieke kredietkaart kan gebruiken.

Op de financiële markt blijken er grote verschillen te bestaan binnen de kostprijs en kaartmogelijkheden van prepaid kredietkaarten:

  • Kaartlimiet. Prepaid creditcards stellen steeds een maximale grens in wat betreft het saldo dat op de kaart kan geplaatst worden, zoals bv. € 750 of € 2.500. Zeker voor ouders die hun zoon/dochter een bankkaart voor “gebruik in geval van nood” wensen te geven, biedt de prepaid creditcard als voordeel dat zoon of dochter niet meer kan besteden dan de maximale limiet. Doet men regelmatig grote uitgaven? Hou dan rekening met de kaartlimiet tijdens het vergelijken van de verschillende prepaid kredietkaarten.
  • Uitgiftekost. Bepaalde financiële instellingen rekenen een uitgiftekost aan voor de prepaid creditcard. Deze kost omvat de voorafgaande administratie en het drukken van de kaart.
  • Jaarlijkse kaartbijdrage. Een prepaid kredietkaart is een financieel product, en dus product waarmee financiële instellingen winst wensen te maken. Bij de meeste financiële instellingen zal het dan ook niet mogelijk zijn om een gratis prepaid creditcard te bekomen, tenzij men de bankkaart gratis zou ontvangen bij het intekenen voor een pakket. De gemiddelde jaarprijs van een prepaid creditcard bedraagt tussen de € 10 en € 25. Vergeet niet dat deze kostprijs jaarlijks verschuldigd is, naast de kosten van een eventuele klassieke kredietkaart of debetkaart.
  • Kosten bij het opwaarderen van de kaart. Financiële instellingen rekenen gelukkig meestal geen kosten aan voor het opwaarderen van het saldo via internet. Voor een opwaardering op een andere manier kunnen er wel kosten verschuldigd zijn, bv. voor een fysieke overschrijving via het loket.
  • Kosten bij gebruik van de kaart. Naast de jaarprijs van de prepaid kredietkaart, worden er soms kosten aangerekend voor elke maal dat men van de prepaid kredietkaart gebruik maakt. Een verschil bestaat daarbij tussen het type van verrichting dat via de prepaid creditcard verricht wordt. Het betalen in een fysieke winkel of webshop via de prepaid kredietkaart is doorgaans gratis, tenzij de aankoop in een andere munteenheid zou verlopen.
    Geldafhalingen per prepaid creditcard zijn wel betalend, zelfs indien men het geld zou afhalen aan een bankautomaat in België. Net als bij een klassieke kredietkaart rekenen financiële instellingen daarvoor een bepaald percentage aan van het bedrag van de geldafhaling, met daarenboven een standaard minimumkost van bv. € 5 of € 7,50.
    Let op: indien men geld zou afhalen in het buitenland, bv. aan een geldautomaat op vakantie, kunnen de kosten nog meer oplopen. Naast de kost van de geldafhaling, moet men eveneens instaan voor een conversiekost van de munt.
  • Kost bij het ontladen van de kaart. Ook voor het leeghalen (“ontladen”) van de kaart en overplaatsen van het saldo naar een zichtrekening, kunnen financiële instelling een servicekost opleggen.

Waar prepaid krediet bekomen?

Heel wat banken bieden een prepaid kredietkaart aan. Onder bepaalde voorwaarden kan men zelfs een gratis prepaid mastercard krijgen, bijvoorbeeld bij het openen van een nieuwe zichtrekening. Doorgaans rekenen ze een jaarlijkse kost aan die kan variëren van 10€ tot 25€ per jaar. Prepaid kredietkaarten vergelijken is wel nodig om te weten te komen of er geen bijkomende kosten worden aangerekend. Men kan zo bijvoorbeeld per oplading een bijkomende kost aanrekenen.

Bekijk hieronder een beknopt overzicht van instellingen waar het mogelijk is om een prepaid kredietkaart te verkrijgen. Informeer ook bij uw huisbank om te weten welke mogelijkheden zij aanbieden.

AanbiederKosten vanafLimietDiversAanvraag
logo ViaBuy19,90 €15.000€* Geen verzekering
* Eénmalige activatiekost €69,90
Meer info
Bpost logo15,00€8.000€* Uitsluitend voor 18+

Welke voordelen biedt een prepaid creditcard?

Een prepaid creditcard mag dan niet geschikt zijn voor iedereen, toch hebben prepaid kredietkaarten heel wat voordelen te bieden:

1. Wereldwijd online en in fysieke winkels betalen. Zoals reeds vermeld, maakt een prepaid kredietkaart gebruik van het Visa en Mastercard betalingsplatform. Bijgevolg kan men via de prepaid kredietkaart wereldwijd in winkels betalen én zelfs geld afhalen aan alle geldautomaten die Visa en Mastercard ondersteunen.

2. Hou controle over uitgaven. Via een prepaid creditcard kan men nooit in de verleiding gebracht worden om meer uit te geven dan hetgeen men effectief heeft. Zeker voor studenten of gezinnen zonder vast inkomen, vormt de prepaid creditcard daardoor een extra bescherming tegen plotse, onnodige uitgaven.

3. Praktisch voor op vakantie. Via een prepaid creditcard hoeft men niet na te denken wat de munteenheid en wisselkoers op vakantie is. Simpelweg de prepaid creditcard op vakantie meenemen, en men kan betalen en geld afhalen overtal ter wereld. Waar men bij een gewone betaalkaart gebonden is aan winkels en geldautomaten die de Maestro-functie ondersteunen, geldt deze beperking niet bij de prepaid kredietkaart.

4. Geen toetsing bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Een financiële instelling is niet verplicht de CKP te raadplegen alvorens ze een prepaid kredietkaart uitgeeft. Dit komt omdat er in tegenstelling tot een klassieke kredietkaart, geen kredietopening mee gepaard gaat. Deze verplichting geldt immers uitsluitend voor consumenten- of hypothecaire kredietovereenkomsten. De prepaid kredietkaart is daardoor een betaalinstrument dat ter beschikking staat voor iedereen.

5. Geen kredietovereenkomst. De financiële instelling die de kredietkaart uitgeeft, zal in geen geval krediet verstrekken aan de gebruiker. Via een prepaid kredietkaart kan men enkel het geld uitgeven dat men vooraf op de kaart opgewaardeerd heeft. Een prepaid kredietkaart kan daardoor idealiter vergeleken worden met een prepaid simkaart van een telefoon, waarbij men kan sms’en, bellen en surfen tot de vooraf opgewaardeerde grens bereikt wordt.

6. Veilig betalingsinstrument. Een prepaid kredietkaart is beveiligd met een pincode, net zoals een gewone betaalkaart. Bij elke aankoop of geldafhaling die men via de prepaid creditcard zou wensen te doen, zal men deze pincode moeten ingeven.

7. Aanvullende voordelen en verzekeringen. Net als bij een klassieke kredietkaart, ontvangt men als gebruiker bij bepaalde prepaid kredietkaarten (een) gratis verzekering(en). Zo kan men voor de aankopen die via de prepaid creditcard verricht werden, bv. genieten van bescherming tegen schade en/of diefstal, garantie dat het product effectief geleverd wordt of gratis reisongevallenverzekering.

De nadelen van een prepaid kredietkaart

Hoewel een prepaid kredietkaart voor velen een aanbevolen betalingsinstrument is, zijn er ook enkele kanttekeningen bij de prepaid creditcard te plaatsen.

Prepaid kredietkaart

Prepaid kredietkaart

In de eerste plaats dient gewezen te worden op de bijkomende kosten van de prepaid kredietkaart. Een prepaid kredietkaart kent geen rente van een uitgestelde betaling, waardoor financiële instellingen andere wijzen dienen te zoeken om winst te maken. Daardoor zijn bepaalde transacties met de prepaid kredietkaart betalend, terwijl dit bij een klassieke kredietkaart niet het geval is, zoals bv. geld opwaarderen of ontladen.

Daarnaast is de eerder beperkte kaartlimiet een nadeel van de prepaid kredietkaart. Wanneer men regelmatig grote uitgaven zou doen, bv. als handelaar bij de aankoop van voorraad, zal men rekening moeten houden met de beperkte grenzen van de prepaid kredietkaart. Als volwassen gebruiker met een volwaardig inkomen zal men wellicht daardoor beter af zijn met een klassieke kredietkaart.

Ten derde dienen de aanvullende voordelen genuanceerd te worden. De gratis reisongevallenverzekering zal wellicht niet dezelfde garanties bieden als een betalende reisongevallenverzekering. Noteer dus dat bij de aanvullende verzekeringen er bv. een grens kan zijn van dekking of dat niet alle schadegronden voor vergoeding in aanmerking komen.

Op zoek naar een prepaid kredietkaart?
Bekijk hier de kenmerken van de VIABUY prepaid creditcard

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken