Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Rentevoet van een lening

Wanneer u geld te kort hebt, kan u opteren om deze behoefte te financieren via een kredietgever. De kredietgever zal in ruil voor een rentevoet gedurende een bepaalde tijd het geld ter beschikking stellen.

De meeste particulieren denken bij een lening aanvragen onmiddellijk aan hun bank. Door wijzigingen op de financiële markt bieden nu ook veel andere spelers leningen aan, zoals bijvoorbeeld de supermarkt die toestaat om goederen gespreid terug te betalen of particulieren die geld uitlenen.

Wat is de rentevoet van een lening?

Wie een lening simulatie uitvoert zal merken dat geld lenen geen gratis geschenk is. In ruil voor het geld dat tijdelijk ter beschikking gesteld wordt, wenst de kredietgever een vergoeding: de rente. Naast deze rente kan de kredietgever nog bijkomende kosten gepaard laten gaan met het krediet. Het mag dus duidelijk zijn: geld lenen kost geld, ongeacht of het gaat om een hypothecaire rentevoet of rentevoet van een persoonlijke lening.

Geld lenen tegen rente kan op verschillende plaatsen

Zoals reeds hierboven vermeld, is geld ontlenen niet alleen een financiële activiteit van banken. Naast banken verlenen ook de volgende actoren kredieten tegen een rente:

  • Handelaars. Handelaars zullen om hun verkoop te stimuleren toestaan dat het aankoopbedrag van de goederen gespreid terugbetaald wordt. Zo hebben verschillende supermarktketens een eigen kredietkaart die gebruikt kan worden om aankopen in de winkel te betalen. De klant betaalt vervolgens tegen een rente maandelijks een deeltje van het aankoopbedrag terug. Dergelijke betaalkaarten of kredietkaarten kunnen beschouwd worden als een vorm van mini geld lenen tegen een rente;
  • Kredietagenten en –makelaars. Wie geïnteresseerd is in een hypothecair krediet zal bijvoorbeeld merken dat er verschillende kredietagenten en –makelaars gespecialiseerd zijn in het aanbieden van leningen en hypotheken. Een kredietagent verkoopt slechts leningen van één kredietgever, terwijl een kredietmakelaar leningen van verschillende kredietgevers aanbiedt;
  • Particuliere kredietgevers. Op de particuliere geldmarkt kan in principe iedereen geld uitlenen. Deze kredieten zijn niet gebonden aan de wettelijke vereisten van het consumentenkrediet en ontstaan op basis van wilsovereenstemming tussen de partijen. Particulier geld lenen gaat door zijn beperkte beschermings- en controlemechanismen evenwel bijna steeds gepaard met een hogere rentevoet.

Geld lenen met vaste of variabele rentevoet

rentevoeten percentages diagram door pixabayLeningen worden toegestaan met toepassing van een vaste of variabele rentevoet. Beide kredietvormen komen regelmatig voor op de financiële markt en hebben voor- en nadelen:

Vaste rente: bij een lening met een vaste rentevoet betaalt men periodiek hetzelfde bedrag aan intresten. Ongeacht eventuele evoluties op de financiële markt betaalt men met andere woorden tot de afloop van het krediet de overeengekomen rentevoet.
Kiezen voor een vaste rentevoet wordt vooral aangeraden wanneer de rentevoet laag staat en de kans beperkt is dat deze rente nog verder zal dalen;

Variabele rente: een lening met variabele rentevoet zal fluctueren doorheen de tijd. De interestvoet zal hoog zijn in geval er weinig financiële middelen op de markt zijn. Wanneer anderzijds geld lenen goedkoop kan, zal de rentevoet dalen. Zeker bij een langlopend krediet zoals een hypothecaire rentevoet, kan kiezen voor een variabele rentevoet aanbevolen zijn. De kredietgever en kredietnemer kunnen vrij overeenkomen op welke tijdstippen de variabele rente kan worden aangepast (bv. jaarlijks, om de 5 jaar, etc.). De meeste kredietovereenkomsten bevatten een grens met hoeveel procent de rentevoet kan stijgen of dalen.

Rentevoet als deel jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Tijdens een lening simulatie blijkt dat kredietgevers vrijwel nooit rechtstreeks spreken over de rentevoet van een lening. Om leningen vergelijken eenvoudiger te maken, heeft de Belgische wetgever geopteerd voor het concept jaarlijks kostenpercentage (JKP). Een kredietgever is door deze regelgeving verplicht het JKP te vermelden bij elke lening die het aanbiedt via internet, reclame of fysiek in een kantoor.

Het JKP weerspiegelt de totale kostprijs van de lening op jaarbasis. Naast de rente of interestvoet worden eveneens de bijkomende kosten of administratiekosten van de lening in dit percentage opgenomen. De kredietgever mag naast dit JKP geen extra kost doorrekenen. Dankzij dit JKP kunnen particulieren bijgevolg op een transparante wijze aan rentevoeten vergelijken doen en de voor hen meest geschikte kredietovereenkomst ontdekken.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken