Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Sociale lening: Lenen voor woning of renovatie

Sociale lening: nuttig bij moeilijkheden om te lenen?

Wanneer men als individu of gezin denkt geld te lenen voor een huis, loont het de moeite om na te gaan of men niet in aanmerking komt voor de sociale lening of sociale woonlening.

De sociale lening is een initiatief van de overheid om kredietnemers die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen in hun idee een woning aan te kopen of te verbouwen. De sociale lening betreft een initiatief gereguleerd vanuit de Gewesten, waardoor de voorwaarden van de sociale lening verschillen van Gewest tot Gewest. In wat volgt zal uitsluitend worden ingegaan op de sociale lening voorwaarden voor het Vlaams Gewest.

Waarvoor dient een sociale lening?

Sociaal lenen is niet alleen een vorm van geld lenen voor kredietnemers die een werkloosheidsuitkering of leefloon ontvangen. De doelgroep van de sociale woonlening is veel ruimer en dekt alle kredietnemers die een bepaald jaarlijks inkomen niet overschrijden (zie hierna “voorwaarden sociaal lenen“).

Via een sociale lening kan men een nieuwe woning kopen of een bestaande woning behouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezinnen waar de moeder na een echtscheiding zou wensen de gezinswoning in het belang van de kinderen te behouden. In plaats van op de financiële markt op zoek te moeten gaan naar een (onbetaalbaar) woonkrediet, kan men bij de sociale huisvestingsmaatschappij terecht voor een sociale woonlening. Gezinnen in financiële moeilijkheden zouden via de sociale lening ook geld kunnen lenen voor de renovatie, aanpassing of verbetering van de woning.

De sociale lening wordt in Vlaanderen aangeboden door de lokale Sociale Huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds. Een sociale lening zal men dus niet kunnen afsluiten bij klassieke financiële instellingen, zoals ING, KBC of BNP Paribas Fortis.

Voorwaarden sociaal lenen

Aangezien de sociale lening een beduidend lagere rentevoet hanteert dan een woonkrediet van de financiële markt, is de toegang tot de sociale lening beperkt tot gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Om in aanmerking te komen voor de sociale lening gelden de volgende voorwaarden:

  1. Locatie en gebruik van de woning. De woning die men wenst te bouwen of verbouwen dient gelegen te zijn in het Vlaams Gewest én dient daarenboven hoofdzakelijk bestemd te zijn voor bewoning. De gekochte of verbouwde woning moet gedurende de hele looptijd effectief bewoond worden en mag niet worden (onder)verhuurd.
  2. Geschatte verkoopwaarde. De geschatte verkoopwaarde van de woning mag de maxima zoals vastgesteld door de Vlaamse Overheid niet overschrijden. Het maximumbedrag van de verkoopwaarde varieert naargelang de locatie waar het huis of appartement gelegen is (al dan niet in een kernstad of de Vlaamse rand rond Brussel). Voor een overzicht van de maximale verkoopwaarde wordt verwezen naar de website van het Vlaams Woningfonds.
    Opgelet: de sociale woonlening wordt maximaal toegestaan voor de verkoopwaarde van de woning. Bijgevolg zal het niet mogelijk zijn bijkomende kosten, zoals de notaris- en registratiekosten mee te lenen. Voor een goedkope sociale lening is dus een minimum aan eigen middelen vereist.
  3. Solvabiliteitsvoorwaarde. Een sociale lening blijft een vorm van geld lenen. Bijgevolg zal de Sociale Huisvestingmaatschappij of Vlaams Woningfonds een zeker minimuminkomen vooropstellen, zodat men na het aflossen van de sociale woonlening nog voldoende financiële middelen heeft om comfortabel te leven.
  4. Maximum toegelaten belastbaar inkomen. Naast een minimuminkomen, stelt de wetgever ook een maximuminkomen voorop. Het maximumbedrag dat men als gezinsinkomsten kan hebben varieert op basis van de locatie waar het huis of appartement gelegen is (al dan niet in een kernstad of de Vlaamse rand rond Brussel). Het maximum toegelaten belastbaar inkomen wordt aangetoond door middel van de laatste aangifte in de personenbelasting. Een verklaring van insolventie of moeilijk rond komen volstaat dus niet voor deze vorm van geld lenen voor een huis. Voor een overzicht van maximum toegelaten inkomens op basis van het aantal (gehandicapte) kinderen wordt verwezen naar de website van het Vlaams Woningfonds.

Kredietvorm sociale lening

De sociale lening werkt in se zoals elk woonkrediet of hypothecaire lening. Waar men anders een afspraak zou maken voor een hypotheek bij de klassieke financiële instelling, zal men nu een verzoek richten aan de lokale Sociale Huisvestingmaatschappij of het Vlaams Woningfonds. Na het maken van een afspraak en overleggen van de nodige bewijsstukken, zal de lokale Sociale Huisvestingmaatschappij of het Vlaams Woningfonds de aanvraag in overweging nemen en nagaan of de kredietnemer(s) voldoet aan alle voorwaarden.

Wordt uw dossier goedgekeurd? Dan ontvangt de kredietnemer een leningsaanbod met daarbinnen onder andere het voorgestelde kredietbedrag, de looptijd van de lening en de tarieven van het woonkrediet. De lage rentevoet is de grootste troef van sociaal lenen. Lokale Sociale Huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds kunnen vrij de rente bepalen, zodat de rentetarieven verschillen van maand tot maand.

Voor een overzicht van het actuele jaarlijks kostenpercentage (JKP) kan contact worden opgenomen met de lokale Sociale Huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken