Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Wat is de verzekering gewaarborgd inkomen?

De verzekering gewaarborgd inkomen of arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekeringsproduct dat door financiële instelling wordt aangeboden om periodes van ziekte of ongeval te overbruggen. Als product van verzekeraars, dient de verzekering gewaarborgd inkomen onderscheiden te worden van de gratis woonverzekering “verzekering gewaarborgd wonen” van de Vlaamse overheid.

Wat is de verzekering gewaarborgd inkomen?

Het doel van de verzekering gewaarborgd inkomen is de inkomstenkloof tussen enerzijds de professionele inkomsten en anderzijds de vergoeding wegens ziekte of ongeval die men van het ziekenfonds ontvangt, te overbruggen. Vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid verliest men immers als werknemer het gewaarborgd inkomen van de werkgever en kan men uitsluitend beroep doen op de uitkering van het ziekenfonds.

gebroken been cartoonZelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep verliezen per definitie vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid hun vaste inkomsten. Vanuit dit idee werd de verzekering gewaarborgd inkomen initieel hoofdzakelijk aangeboden aan zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep. Vandaag de dag heeft de verzekering een ruimer toepassingsgebied en wordt ze ook, al dan niet via de werkgever, aangeboden aan werknemers en ambtenaren. Voor het concrete toepassingsgebied verwijzen we graag door naar de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct.

Indien men uit de professionele omgeving door ziekte of ongeval zou verdwijnen, zal de verzekeraar op regelmatige tijdstippen een zekere rente aan de verzekerde overmaken en dit gedurende de looptijd zoals bepaald in de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct (bv. tot de leeftijd van 65 jaar).
Via deze rente kan de verzekerde alle noodzakelijke kosten betalen, zoals de aflossing van zijn/haar hypothecaire lening.

Een verzekering gewaarborgd inkomen wordt bijgevolg door kredietgevers vaak gezamenlijk aangeboden bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Door strategisch te onderhandelen met de kredietgever, kan men door bijkomende producten zoals een verzekering gewaarborgd inkomen af te nemen, korting ontvangen en de goedkoopste hypothecaire lening afsluiten. Uitzonderlijk voorziet de verzekeraar niet in een rente, maar in een eenmalige storting van een kapitaal.

Geïnteresseerd?
Informeer dan bij meerdere verzekeraars wat hun premieprijs en dekkingsgronden zijn. In praktijk blijken er ook verschillen te bestaan in de wachtperiode of carenstijd (ook “eigen risico” genoemd).

Bepaalde verzekeraars zorgen voor een dekking vanaf 30 dagen arbeidsongeschiktheid, terwijl andere verzekeraars 60, 90, 180 of 365 dagen arbeidsongeschiktheid hanteren. Het verkrijgen van de beste verzekering gewaarborgd inkomen is bijgevolg het resultaat van verzekeringen gewaarborgd inkomen vergelijken.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken