Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Vlaamse energielening

Via een Vlaamse energielening kan men op een voordelige manier geld lenen om verbeteringswerken aan een woning uit te voeren. De energielening is per 1 januari 2015 de opvolger van de frge-lening. Op dat moment werden energiebesparende maatregelen een regionale bevoegdheid en werden de Energiehuizen opgericht.

Wat is de Vlaamse energielening?

Met de Vlaamse energielening kan men allerlei energiebesparende werken uitvoeren aan een woning, zoals bv. het dak isoleren, het plaatsen van dubbele beglazing, het vervangen van een oude ketel door een hoge rendementsketel of geld lenen voor zonnepanelen. Via de energielening kan men maximum € 10.000,- lenen gespreid over een termijn van 5 jaar. In de praktijk worden de energieleningen toegestaan en beheerd door de Energiehuizen.

Het voordeel van de energielening tegenover een klassieke woninglening of groene lening ligt binnen de lage rentevoet. De Vlaamse overheid wenste vooral de meest kwetsbare groepen in Vlaanderen aan te moedigen groene werken uit te voeren.

Daardoor betaalt men afhankelijk van hoeveel inkomsten men heeft maar een lage intrestvoet van 0% of 2% voor de energielening. In de loop van 2016 werd door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het idee geopperd om de intrest van de Vlaamse energielening voor iedereen te laten dalen tot 1%. Het voorstel van decreet werd na enkele weken verworpen, waardoor nu nog steeds het tarief van de energielening ligt op 2%, en uiteraard 0% voor de kwetsbare groepen.

Welke werken kunnen uitgevoerd worden via een energielening?

De Vlaamse energielening wordt in enkele woorden uitgelegd toegestaan voor energiebesparende werken. De enige voorwaarde daarbij is dat gebruikgemaakt wordt van een erkende aannemer. Op die manier heeft de Vlaamse overheid de garantie dat bv. de isolatie goed werd aangebracht en werkelijk zorgt voor minder energieverbruik. Enkel dak- of zoldervloerisolatie kunnen zelf worden aangebracht.

Door de regionalisering van de Vlaamse energielening, wordt de Vlaamse energielening nu toegestaan voor dezelfde werken. Bijgevolg zal men tussen Energiehuis A en Energiehuis B geen verschil aantreffen tussen de werken die via de energielening kunnen verricht worden. De volgende werken kunnen via de voormalige frge lening gefinancierd worden:

groene woning financieren met vlaamse energielening

© Pixabay

 • dak- of zoldervloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
 • muurisolatie;
 • vloerisolatie;
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinig ventilatiesysteem;
 • zuinige verwarmingsinstallatie;
 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is, er geen enkel glas meer is en al over een hoogrendementsverwarming beschikt;
 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);
 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).

Wie komt in aanmerking voor de energielening?

In principe komt iedere Vlaamse inwoner die voldoet aan volgende voorwaarden in aanmerking voor de Vlaamse energielening aan 2% rente:

 • Personen die eigenaar zijn van de woning die men zelf bewoont of verhuurt;
 • De woning wordt gebruikt door de eigenaar of huurder als hoofdverblijfplaats; en
 • Men is niet woonachtig in de gemeenten Linkebeek of Wezembeek-Oppem (aangezien daar geen Vlaams Energiehuis is).

Zoals blijkt uit bovenstaande voorwaarden, geldt geen toegangsbeperking op basis van het gezinsinkomen. Het is het plaatselijk Energiehuis dat autonaam bepaalt of de energielening al dan niet wordt toegestaan.

Sommige kwetsbare groepen genieten van een Vlaamse energielening aan 0%, zoals bv. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of gezinnen onder collectieve schuldenregeling. Voor meer informatie of men in aanmerking komt voor deze vorm van gratis geld lenen voor zonnepanelen en de concrete formaliteiten kan men terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Alternatieven Vlaamse energielening

Wanneer men op internet zoekt naar manieren om isolatie of zonnepanelen te financieren, zal men wellicht verschillende voorstellen krijgen zoals de groene lening, de renovatielening en de Vlaamse energielening.

De belangrijkste verschillen tussen deze verschillende vormen van geld lenen voor veranderingswerken zijn:

 • De groene lening en renovatielening zijn initiatieven van private financiële instellingen. Meer bepaald sluit men bij een groene lening en renovatielening een kredietovereenkomst af met een bank voor bouw- of verbouwingswerken. De mogelijke verbeteringswerken en modaliteiten van de lening verschillen van bank tot bank. De Vlaamse energielening daartegenover is een overheidsinitiatief. Iedereen die bepaalde renovatiewerken zou wensen uit te voeren kan dit voor dezelfde werken én tegen hetzelfde tarief.
 • De voormalige frge lening wordt steeds toegestaan over maximum 5 jaar. De groene lening en renovatielening kunnen vanaf bepaalde bedragen gespreid worden over een langere periode, mits men de beperkingen van het Wetboek Economisch Recht en de consumentenkredietovereenkomst respecteert.
 • De renovatielening kan worden afgesloten voor vrijwel alle verbeteringswerken die men wenst uit te voeren, zoals bv. het renoveren van een slaapkamer of plaatsen van een dressing. De groene renovatielening dient daartegenover enkel voor groene verbeteringswerken, zoals bv. geld lenen voor zonnepanelen of geld lenen om de isolatie van een woning te verbeteren.

Vergelijk de voorwaarden van de verschillende leningen en informeer bij jouw bank of financieel adviseur wat voor de gewenste verbeteringswerken de beste manier van geld lenen is.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken