Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Wat met lening na een scheiding?

Scheiden is niet ongebruikelijk meer de dag van vandaag. Zo telde België in 2014 wel 24.310 scheidingen volgens de Algemene Directe Statistiek België. Dit betekent echter niet dat het makkelijk is wanneer een man en een vrouw elk hun eigen weg inslaan. De emoties kunnen hoog oplopen en bovendien krijgt u ook te maken met een hoop financiële en juridische uitdagingen bij een scheiding.

Scheiden gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Naast de administratieve en juridische afhandelingen moet u immers ook uw financiële zaken regelen met uw ex-partner. Die zaken kunnen een auto of het huis zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een openstaande lening. Denk bijvoorbeeld aan de lopende renovatielening op de gezinswoning.

Openstaande lening bij een echtscheiding

Wie het contract van de lening ondertekende, is daar in principe ook aan gebonden. Als u dus als koppel samen een lening hebt afgesloten, kan de bank bij u beiden het openstaande bedrag komen opvragen als de lening niet tijdig wordt terugbetaald. Dit staat los van uw huwelijksstelsel. Ook wanneer één iemand de lening ondertekende en de andere zich borg stelde, zijn beiden verantwoordelijk voor de afbetaling. Al hangt het wel af van het type borgstelling wie de bank eerst kan aanspreken.

Wie moet er wat terugbetalen?

Om uit te maken wie verantwoordelijk is voor een lening die werd afgesloten door uw partner en waarvoor u niet borg stond, moeten we kijken naar het huwelijksstelsel dat van toepassing is.

U bent getrouwd onder het wettelijk stelsel
Het wettelijk stelsel is automatisch van kracht wanneer u trouwt, tenzij u ervoor kiest om het vermogen anders te verdelen met een huwelijkscontract. Dit wettelijk stelsel verdeelt het vermogen van de partners in drie delen: het vermogen van de ene echtgenoot, het vermogen van de andere echtgenoot en het gemeenschappelijke vermogen (ook wel “huwelijksgemeenschap”).

Alle schulden die aangegaan zijn tijdens het huwelijk worden verondersteld te zijn aangegaan in het belang van het gezin en vallen dus in de huwelijksgemeenschap. Bij een echtscheiding zijn beide partners ook persoonlijk verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke schulden, waardoor de bank dus ook het eigen vermogen van beide partners zal kunnen aanspreken voor de terugbetaling van de lening.

U bent wettelijk of feitelijk samenwonend
Wanneer u wettelijk of feitelijk samenwoont moet u elk voor uw eigen contracten instaan. Elke partner is in dit geval enkel verantwoordelijk voor zijn eigen schulden. Als uw partner echter kan bewijzen dat de lening diende voor gezinsbehoeften of voor de opvoeding van de kinderen, dan bent u mee verantwoordelijk voor de schulden.

U bent getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen
Als u bent gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen zijn er twee aparte vermogens. Echtgenoten behouden ieder het eigendom van eigen goederen en inkomsten en de verantwoordelijkheid voor eigen schulden. De schulden die een van de partners voor of tijdens het huwelijk heeft gemaakt blijven dus persoonlijk. De enige situatie waarin beide partners verantwoordelijk zijn voor de schulden is wanneer beide partners de lening hebben ondertekend.

U bent getrouwd onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen
Dit brengt meer risico met zich mee. Ieder draait niet alleen op voor zijn eigen schulden, maar ook voor de schulden die de ander heeft aangegaan, want alle schulden worden geacht gemeenschappelijk te zijn. Schuldeisers kunnen zowel het gemeenschappelijk als het eigen vermogen van de echtgenoten aanspreken om schulden af te lossen.

document ondertekenen

Wat met lening na scheiding? – © Shutterstock

Nieuwe lening aangaan na scheiding mogelijk?

Als de scheiding nog niet definitief is, valt een nieuwe schuld nog steeds in de gemeenschap bij het wettelijk stelsel of het stelsel van gemeenschap van goederen, waar beide echtgenoten verantwoordelijk voor blijven.

Wanneer de scheiding achter de rug is, kan een lening opnieuw nuttig zijn, bijvoorbeeld om een auto te kopen na het verlies van de gezinswagen. Het is ook mogelijk om de lening enkel te gebruiken om de kosten van een scheiding te dekken.

Leen echter alleen geld als u het nodig heeft én financieel aankan, want lenen kost ook geld. Kijk daarbij goed na of u de lening zal kunnen blijven terugbetalen na de echtscheidingsprocedure en verdeling van geld, goederen en schulden.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken