Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Accordeonlening: Interessante alternatieve hypotheekformule?

Accordeonlening of accordeonkrediet: interessant?
Via een accordeonlening of accordeonkrediet kan men geld lenen zonder met onverwachte bijkomende kosten geconfronteerd te worden. Zeker wanneer men geld wenst te lenen voor een huis of andere grote aankoop, loont het de moeite de klassieke kredietformules zoals de lening met een vaste of variabele rentevoet te vergelijken met de accordeonlening.

Wat is een accordeonlening?

In principe worden op de kredietmarkt twee wijzen van intrestberekening gehanteerd, zijnde de vaste rentevoet en de variabele rentevoet. In geval de kredietnemer opteert voor een vaste rentevoet, zal de kredietnemer gedurende de hele looptijd van de lening maandelijks hetzelfde bedrag aan rente betalen. Het voordeel van geld lenen via een vaste rentevoet is bijgevolg dat men van te voren kan voorspellen welk bedrag men maandelijks moet aflossen.

Bij een variabele rentevoet komen de kredietgever en kredietnemer een intrestvoet bij aanvang overeen, maar wordt de rentevoet op contractueel bepaalde tijdstippen aangepast (bv. jaarlijks, 5-jaarlijks) naar gelang de evoluties van de referentie-index. Bij een lening met een variabele rentevoet weet men dus niet van te voren welke rentevoet men binnen nu en 5 jaar moet betalen, maar kan men voordeel doen indien de rente daalt. In praktijk worden zowel de vaste rentevoet als variabele rentevoet benut bij alle kredietvormen, zoals de rente hypotheek of rente lening op afbetaling.

Wat doet een accordeonlening dan?

Het accordeonkrediet combineert de voordelen van financieren via een vaste en variabele rentevoet met elkaar. Bij een accordeonlening zijn de maandelijkse aflossingen vast, ongeacht een eventuele stijging of daling van de rente. Net zoals bij geld lenen voor een huis via een variabele hypotheekrente, kan de rentevoet bij een accordeonlening stijgen of dalen. De kredietgever stelt telkens voor één jaar de toepasselijke rente vast.

De stijging of daling van de rentevoet zal evenwel geen impact hebben op de maandelijkse aflossingen, maar uitsluitend op de looptijd van het krediet. De kredietgever en kredietnemer komen daarbij uitdrukkelijk de hoogst mogelijke stijging van de accordeonlening overeen in de kredietovereenkomst (met als absolute grens een verlenging met 5 jaar).

Simulatie accordeonlening

Illustratie woning

© Shutterstock

Pieter wenst 150.000 EUR gedurende 15 jaar te ontlenen voor de aankoop van een bescheiden appartement. Tijdens het vergelijken van de rentevoet voor het woonkrediet, stelt Pieter vast dat dat de kredietgever zowel een woningkrediet met een vaste hypotheekrente, woningkrediet met een variabele hypotheekrente als een accordeonkrediet voorstelt. Pieter tekent in voor een accordeonkrediet tegen een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 2,09% en bijhorende maandelijkse aflossingen van 971,49 EUR.

In geval de rente doorheen de jaren zou stijgen, zal dit geen directe impact hebben op de maandelijkse aflossing die Pieter betaalt. Uitsluitend de looptijd van de overeenkomst geld lenen voor een huis zal worden verlengd binnen de contractueel overeengekomen grenzen, en in elk geval met maximum 5 jaar. Indien de rente gedurende de hele looptijd van de lening zou dalen, zal ook de looptijd van de accordeonlening evenredig worden ingekort.

Voordelen accordeonlening

1. Een eventuele daling van de rentevoet is een eerste voordeel van geld lenen via een accordeonlening. Waar men bij een variabele hypotheekrente nog steeds kan geconfronteerd worden met een stijging jaar na jaar van de hypotheek rente, heeft men bij de accordeonlening zekerheid dat het bedrag van de maandelijkse aflossing niet zal wijzigen. De zekerheid om maandelijks hetzelfde bedrag terug te betalen wordt evenwel gecounterd door het gegeven dat de aanvangsrente van de accordeonlening doorgaans duurder is dan de hypotheek met variabele rente. Daartegenover is de accordeonlening wel tot een kwart goedkoper dan de lening met een vaste rentevoet.

2. Zoals hierboven verduidelijkt, kan een stijging in de rente aanleiding geven tot een maximale verlenging van de lening met 5 jaar. Geld lenen voor een huis via een accordeonlening kan in de praktijk dus langer duren dan een hypothecaire lening simulatie met een vaste termijn. Goed om te weten is dat een daling in de rente onbeperkt aanleiding kan geven tot een inkorting van de aflossingstermijn. De grens van 5 jaar geldt dus uitsluitend wat betreft verlenging van de terugbetalingstermijn.

3. Periodieke opvolging marktwijzigingen. Binnen de algemene en/of bijzondere voorwaarden van het accordeonkrediet wordt standaard vermeld dat de rente eenmaal per jaar zal worden gewijzigd. Jaarlijks zal de kredietgever vergelijken of er sprake is van een stijging of daling op de markt, en zo nodig de looptijd van de lening aanpassen.

Opgelet: hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer intresten men aan het einde van de rit aan de kredietgever heeft terugbetaald. Het vergelijken en achterhalen van de beste woonlening is dus een kwestie van de kostprijs van de maximale verlenging te vergelijken met de maximale kostprijs van een variabele rentevoet.

Als 5 jaren niet volstaan dan moet er gekeken worden naar de bepalingen in het contract. Het is best mogelijk dat de termijn van 5 jaren niet mogelijk is indien de rente sterk omhoog gaat. Afhankelijk van de bepalingen in het contract, kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat u hogere maandelijkse terugbetalingen verricht. Een andere veelgekozen optie is dat het resterend kapitaalsaldo op de eindvervaldag in één keer wordt terugbetaald. U doet er goed aan om te vragen aan de bank of zij het risico van dat achterblijvend leenbedrag op zich wilt nemen.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.

Accordeonlening vergelijken met hypothecaire lening

De accordeonlening behoort beschouwd te worden als een kredietvorm, naast meer gekende vormen zoals de lening met een vaste en variabele rentevoet. De accordeonlening dient bijgevolg niet beschouwd te worden als een bijzondere categorie van leningen, maar een lening die zowel bij een hypothecaire lening simulatie als lening op afbetaling simulatie kan toegepast worden.

Kenmerkend voor de hypothecaire lening is dat de kredietgever in ruil voor het ter beschikking gestelde geld een zekerheid ontvangt op de woning waarop het woningkrediet betrekking heeft. In geval de kredietnemer de hypotheek rente niet meer zou kunnen terugbetalen, zal de kredietgever gerechtigd zijn de woning te verkopen en de achterstallen te recupereren. In praktijk wordt de accordeonlening hoofdzakelijk benut bij leningen gedurende een lange termijn (en dus ook een groot ontleend bedrag), waardoor er twijfels zouden kunnen ontstaan tussen de vaste hypotheekrente, variabele hypotheekrente en de accordeonlening. Er kan evenwel gesteld worden dat de hypothecaire lening de vorm kan aannemen van een accordeonlening, maar dat dit niet in de praktijk vereist is.

Wanneer is lenen via een accordeonlening een goedkope manier van geld lenen?
Om de meest voordelige wijze van geld lenen te achterhalen, zal men volgende elementen met elkaar moeten vergelijken:

  • ontleend geldbedrag;
  • vaste / variabele looptijd van de lening (inclusief maximale verlenging);
  • vast / variabel karakter van de rentevoet (inclusief maximale rentestijging);
  • jaarlijks kostenpercentage (JKP).

Pas op het moment dat men beschikt over al deze elementen kan men becijferen of de goedkope voorgestelde accordeonlening effectief zo voordelig is wanneer de looptijd zou worden verlengd met max. 5 jaar. Het spreekt voor zich dat een accordeonlening een mooie kredietformule is, die zeker interessant kan zijn bij hoge rentevoeten. Bij historisch lage rentevoeten zal een vast rentetarief veel voordeliger zijn.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken