Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Kiezen voor een vaste of variabele hypotheekrente?

Kiezen voor een vaste hypotheekrente of variabele rente. Het blijft een dilemma waar elke kredietnemer zich bij aanvang van de hypothecaire lening moet doorworstelen. Wat is het onderscheid tussen beide types van rente bij een hypotheek en welke elementen kunnen helpen bij het kiezen van de juiste kredietformule?

Wat is een vaste rentevoet?

Bij de vaste rentevoet komen de kredietnemer en kredietgever bij aanvang het woningkrediet een rentevoet overeen. Deze rentevoet zal niet wijzigen in de loop van het woonkrediet, ongeacht of de algemene rentevoeten op de financiële markt zullen stijgen of dalen.

Een vaste rentevoet resulteert in volgende voordelen:

 • Een vaste rentevoet zorgt voor de laagste hypotheekrente indien de rente laag staat op het moment van ondertekening van het woningkrediet. Zeker wanneer verwacht wordt dat de hypotheekrente in de loop van de jaren opnieuw zal stijgen, betekent intekenen voor een vaste rentevoet wellicht winst in de toekomst.
 • Vermijden van onaangename verrassingen. De rente van de hypotheek zal bij een vaste rentevoet nooit stijgen. De rentevoet nu zal ook de rentevoet zijn binnen 10, 15 jaar en zelfs later. Dankzij een vaste rentevoet vermijdt men dus onaangename verrassingen zoals een plotse verdubbeling van de hypotheekrente.

Wat is een variabele rentevoet?

vaste of variabele rentevoeten woning

© Shutterstock

De kredietnemer en kredietgever zullen bij de start van het woningkrediet een basisrente overeenkomen. Deze basisrente wordt op geregelde tijdstippen (bv. jaarlijks, om de 5 jaar) aangepast overeenkomstig de wijzigingen op de financiële markt. Is de algemene rente gedaald? Dan betekent dit goed nieuws en zal ook de hypotheekrente van de eigen hypothecaire lening dalen. Wanneer daartegenover de algemene rentevoet gestegen is, zal dit resulteren in stijging van de eigen hypotheekrente.

Ook geld lenen via een variabele rentevoet heeft voordelen:

 • Kans tot dalen van de rentevoet. In tijden waarin de hypotheekrente hoog staat, kan men speculeren op een daling van de rentevoet via een variabele rente. Daalt de rente in de toekomst, dan zal ook de kostprijs van de eigen hypothecaire lening dalen. In principe is het mogelijk dat een variabele rente daalt tot 0%, al beperken kredietgevers steeds vaker de mogelijke dalingen binnen de kredietovereenkomst.
 • Mogelijke stijgingen van de rentevoet werden door de wetgever beperkt. Een variabele rente kan maximaal doorheen de hypothecaire lening verdubbelen. De meeste woningkredieten met een variabele rentevoet bevatten ook een cap of absolute grens, los van deze wettelijke beperking.
  Zo zal een hypothecaire lening met een basisrente van 2,5% en cap van 1,5 maximaal kunnen resulteren in een rentevoet van 4%. Mocht er geen dergelijke cap of bovengrens in het woningkrediet vermeld zijn, dan zou de variabele rente maximum 5% kunnen bedragen (2,5% x 2). Opgelet: de maximale cap zal een impact hebben op de hypothecaire lening simulatie die men van de kredietgever ontvangt. Naarmate de cap hoger ligt, heeft de kredietgever een grotere kans op winst en zal in principe het voorgestelde rentetarief lager liggen.

Vergelijk hypothecaire leningen

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo creditcourt leningen€ 25.000€ 400.000Hypothecaire lening3,38%Gratis aanvraag

Tips kiezen voor vaste of variabele rente

Twee op drie kredietnemers kiest bij een woningkrediet voor een vaste rente. Desalniettemin is kiezen voor een vaste of variabele rente een persoonlijke beoordeling. Volgende elementen of tips kunnen het kiezen voor een vaste of variabele rente vereenvoudigen:

 1. Wat is de kans dat de rentevoet in de toekomst zal stijgen of dalen? Wanneer algemeen geweten is dat er momenteel een economische laagconjunctuur heerst en de rentevoeten wellicht niet dieper zullen dalen, kan het aanbevolen zijn voor een vaste rentevoet te opteren. Is er daartegenover kans dat de rentevoet in de nabije toekomst daalt? Dan kiest u voor de laagste hypotheekrente door een hypothecaire lening met een variabele rentevoet te ondertekenen.
 2. Mogelijkheid om het worst case scenario af te lossen. Bij een variabele rentevoet dient men er rekening mee te houden dat de maandelijkse aflossingen in de toekomst kunnen stijgen. Heeft men de mogelijkheid om maandelijks meer af te lossen, of zit men daartegenover aan zijn/haar figuurlijk plafond?
 3. Eigen risicoprofiel. Schrikt men er niet van terug om met onaangename verrassingen om te gaan, of is men daartegenover eerder risico-avers? Het eigen risicoprofiel zal bepalen of men eerder intekent voor een vaste rentevoet of variabele rentevoet met cap, dan wel een variabele rente zonder cap.
 4. Bedrag van de wederbeleggingsvergoeding en kosten afsluiten nieuwe hypotheek. Bij een vaste rentevoet is men in beginsel geboden aan de rentevoet gedurende de hele looptijd van de lening. Wanneer de rentevoet evenwel spectaculair daalt, kan het de moeite lonen om de woonlening te herzien. Men betaalt daarbij wel éénmalig de kosten van het herzien van de lopende hypotheek, maar geniet voor de toekomst wel van een lagere rente van de nieuwe hypotheek.
 5. Mogelijkheid om tussenformules in te lassen. Hierboven werd reeds duidelijk dat kredietnemers en kredietgevers in hun kredietovereenkomst vaak een cap overeenkomen. Men zou de kredietovereenkomst ook kunnen uitbreiden met een formule waarbij men gedurende de eerste 15 jaar een vaste rente ontvangt en gedurende de laatste 10 jaar een variabele rente. Op die manier geniet men nu van een voorspelbare vaste rente, maar kan men in de toekomst – wanneer men ouder en wellicht meer financieel stabiel is – de onverwachte wijzigingen van de variabele rente opvangen.

Wat met uw hypotheeklening? Laat u adviseren!

Bent u niet onmiddellijk gewonnen voor een van bovenstaande hypotheekformules? Dan kan u zich het best laten adviseren door een onafhankelijke adviseur. Er bestaan immers verschillende soorten leningen om een woning te kopen. Het voordeel van een onafhankelijke adviseur is dat hij een groot deel van uw werk doet en op zoek gaat naar de meest voordelige hypotheeklening nadat beslist werd welke leenvorm uw voorkeur geniet.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.