Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

De lineaire lening: Werking en uitleg

Wat is een lineaire lening?
Lineaire lening is een term dat in België niet zo vaak gebruikt wordt. Deze kredietformule is echter wel gekend als lening met terugbetaling van vaste maandelijkse kapitaalaflossingen.

Kenmerkend aan deze kredietformule is dat de maandelijkse aflossing daalt in de toekomst. Hierdoor zou men op termijn minder rente betalen maar wordt men wel geconfronteerd met het nadeel dat de totale lasten in het begin van de lening hoger ligt. Wie het artikel verder leest zal merken dat dit in sommige gevallen toch  een nuttige manier van lenen voor een woning  kan zijn.

Lening met vaste maandelijkse kapitaalaflossingen

Hypothecaire leningen waarbij het maandelijks af te lossen bedrag gelijk blijft gedurende de volledige looptijd van de lening is een van de meest voorkomende hypothecaire leningen. De einddatum is bekend, de maandelijkse terugbetaling zal ook gelijk blijven. Het is een eenvoudige kredietformule dat voor geen verrassingen – en dus kopzorgen – zorgt.

Wie kiest voor een lening met variabele rente kan mogelijks geconfronteerd worden met een stijgende maandelijkse aflossing. Dat zou het geval zijn indien de marktrente stijgt. Een accordeonlening voorziet extra flexibiliteit door de maandelijkse aflossing op een vast bedrag te houden, maar de eindvervaldag ligt niet vast. Op die manier kan de eindvervaldag later dan voorzien vallen, maar ook vroeger indien de rentevoeten dalen.

Een lineaire hypotheeklening is een lening met vaste looptijd waarbij de maandelijkse aflossing zakt. Bij elke aflossing betaalt men immers zowel kapitaal als interesten aan de financiële instelling. Doordat de kapitaalsaflossing gelijk blijft, zakt het bedrag waarop de interesten worden berekend maandelijks.

Werking lineaire lening

Bij het ondertekenen van het contract zal bepaald worden hoeveel het bedrag aan kapitaal is dat men maandelijks zal terugbetalen. Wie een lening wenst aan te gaan van 150.000 euro met een looptijd van 25 jaar betaald dan bijvoorbeeld maandelijks 500 euro aan kapitaal terug.

Dit is niet gelijk aan de totale maandelijkse aflossing want de interesten moeten hier nog bijgeteld worden.

Na de eerste maandelijkse aflossing zal het kapitaalbedrag waarop de interesten berekend worden dalen naar 149.500 euro. Dit wil zeggen dat de interestlast ook zal zakken ten opzichte van de eerste aflossing.

De maandelijkse aflossing zal dus dalen omdat de intrestlast maandelijks ook daalt. Op langere termijn bekeken is een lineaire hypotheeklening voordeliger dan een lening met vaste mensualiteiten omdat de terugbetaling van het kapitaalgedeelte veel sneller zakt.

Berekening aflossing bij lineaire lening

Men vraagt het best altijd een simulatie bij de instelling waarbij men een lening wil afsluiten. De berekening van het kapitaalbedrag is echter uiterst eenvoudig. Hiervoor dient men de leensom te delen door de looptijd van de lening in maanden.

Wie een bedrag van 150.000 euro wenst te lenen over een periode van 25 jaar (= 300 maanden), zal dus maandelijks een bedrag aan kapitaal aflossen van 500 euro. Hier bovenop komen dan wel nog de interesten die afhankelijk zijn van de rentevoet die men aangeboden krijgt.

Door in eerste instantie veel kapitaal terug te betalen, zal men merken dat de interestlast ook sneller daalt dan bij sommige andere leenformules. De uiteindelijke maandelijkse lasten zullen met andere woorden dalen naarmate de lineaire lening terugbetaald wordt.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.

Voordelen en nadelen van lineaire lening

Een lineaire lening heeft enkele interessante voordelen te bieden. In de eerste plaats zal men over langere termijn bekeken minder interesten betalen omdat de kapitaalaflossingen sneller dalen.

Een ander bijkomend voordeel is de vaste looptijd. Men weet met andere woorden perfect wanneer de lineaire woonlening terugbetaald zal zijn. Men moet zich dus niet aan verrassingen verwachten.

Een laatste belangrijk voordeel is het zakken van de maandelijkse aflossing. Naarmate er terugbetalingen plaatsvinden, zal er maandelijks meer budgettaire ruimte over blijven. Logisch als je weet dat het kapitaal halverwege de lening reeds voor de helft zal terugbetaald zijn en dit bij andere leenformules niet het geval is.

Dit biedt ruimte om te sparen in de toekomst en zich te voorzien voor onvoorziene uitgaven. Door de snelle kapitaalaflossingen biedt men ook het hoofd aan stijgende rentevoeten. Als de rentevoeten verhogen dan zullen de totale lasten in mindere mate doorwegen dan bij aanvang van de lening.

Uiteraard zijn er vele leenformules die interessant zijn en heeft elk soort krediet ook zijn nadelen. Dat is niet anders bij een lineaire lening. Hoewel het uitzicht op de toekomst interessant lijkt omwille van de dalende maandelijkse aflossingen is er ook een nadeel aan verbonden. Het is immers zo dat men in het begin van de lening veel zal aflossen.

Hiermee lijkt de lineaire lening in het begin duurder ten opzichte van andere leenformules. Budgettair blijft er in het begin van de lening met andere woorden minder ruimte over.
In sommige gevallen kan dit wel opportuniteiten bieden. Het spreekt echter voor zich dat mensen die starten met een laag inkomen, en een kleine spaarreserve, een lineaire formule minder interessant zullen vinden in het begin van hun loopbaan.

Vergeet ook niet om rekening te houden met de fiscale voordelen van het woonkrediet. Indien enkel de interesten kunnen ingebracht worden, dan zakt het fiscaal voordeel op termijn. Ook dient men rekening te houden met de woonbonus op langere termijn en kan men het best anticiperen op de toekomst om er voor te zorgen dat deze korf tot het einde van de lening maximaal gevuld kan worden. Bereken dit samen met de bank.

Een lineaire hypotheeklening zit niet bij elke kredietgever standaard in het assortiment. Het is dus best mogelijk dat men zelf de vraag moet stellen welke mogelijkheden er zijn. Dit kan het vergelijken van leningen iets moeilijker maken. Mogelijks zal men ook meer tijd moeten voorzien om de meest passende aanbieding te kunnen vinden.

Lineaire lening: wanneer kan dit nuttig zijn?

Woning kopen met lineaire lening

© Shutterstock

Elke lening blijft maatwerk. Enerzijds wil men de meest goedkope lening vinden. Anderzijds wil men ook een lening die het best past binnen de financiële situatie. De vraag kan zich dan ook stellen wanneer een lineaire lening het meest geschikt is als leenformule.

Er zijn uiteraard meerdere mogelijkheden doch telkens afhankelijk van de situatie. Zo kan het nuttig zijn om een lineaire lening af te sluiten indien er voldoende financiële reserves aanwezig om de beginperiode van het woonkrediet te overbruggen. Onvoorziene uitgaven kunnen dan gefinancierd worden met spaargelden. Naarmate de lening terugbetaald wordt, zal ook de budgettaire ruimte groter worden en kunnen deze spaartegoeden opnieuw aangevuld worden.

Wie in het begin van de lening comfortabel kan lenen en terugbetalen hoeft zich ook geen zorgen te maken. Zeker als de eerste maandelijkse aflossing gelijkaardig zou zijn met de aflossing indien het zou gaan om een lening met vaste mensualiteiten.

De redenen hoeven niet noodzakelijk van financiële aard te zijn. In gezinnen waar men in de toekomst minder wenst te werken kan een lineaire lening ook mogelijkheden bieden. De inkomsten zullen inderdaad dalen indien men overgaat naar parttime werk, doch als de lening ook zakt zal de financiële impact hiervan minder groot zijn.

Het spreekt voor zich dat het een interessante vraag blijft aan de financiële instelling – waarbij men wenst te lenen – om ook een simulatie te laten maken.

Tip: Bij ontvangst van een simulatie met terugbetaling volgens vaste mensualiteiten, vraag zeker ook voor een simulatie waarbij de eerste terugbetaling even hoog is maar dan berekend op basis van de voorwaarden van een lineaire hypotheeklening. Bekijk vervolgens welke leenformule voor u het meest interessant is.

De lineaire lening samengevat

De lineaire lening heeft als voornaamste kenmerk dat de maandelijkse aflossingen dalen, terwijl de looptijd onveranderd blijft. Hierdoor zal men in het begin van de lening hogere lasten dragen dan op het einde van de lening. Deze formule kan opportuniteiten bieden in bepaalde situaties waarbij het mogelijk is om bij aanvang van de lening extra lasten te dragen.

Men dient er wel rekening mee te houden dat de fiscale korven steeds gevuld kunnen worden tot het einde van de looptijd. Deze berekening wordt het best gemaakt samen met de bank. Het is immers niet de bedoeling om een fiscaal voordeel te mislopen omdat een lineaire lening financieel aantrekkelijker oogt. Beide aspecten dienen geoptimaliseerd te worden afhankelijk van iemands situatie.

Kenmerkend is ook dat de maandelijkse kapitaalaflossingen gelijk blijven, net zoals de looptijd. Hierdoor zijn er in principe weinig verrassingen verbonden aan deze leenformule. Een kenmerk dat voor velen uiterst belangrijk is.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken